پایش در

شاخه ها
قیمت
ریال ریال
برند
جوهر سابلیمیشن
جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ
جوهر
رنگ جوهر
نوع جوهر قابل استفاده
ظرفیت جوهر
رنگ جوهر
پایش

جوهر سابلیمیشن

 جوهر سابلیمیشن

در دستگاه سابلیمیشن از پاشیدن جوهر روی سطح استفاده نمیشود و چسبیدن جوهر سابلیمیشن به سطح قطعه کار با استفاده از چسب های مخصوص سابلیمیشن انجام می شود. دستگاه سابلیمیشن با استفاده از تکونولوژِی چاپ حرارتی میتواند چاپ روی پارچه را انجام دهد. جوهر حرارتی (سابلیمیشن) برای چاپ روی اجسام مخصوص مانند تیشرت , لیوان , بشقاب , کلاه و .... می باشد  . از جوهرهای سابلیمیشن موجود در وب سایت دنیای کارتریج میتوان به جوهر سابلیمیشن اسکای SKYجوهر سابلیمیشن وکس WOXجوهر سابلیمیشن اینک تک INKTECجوهر سابلیمیشن مایتک MYTEC اشاره کرد .

جوهر سابلیمیشن Sublimation

جوهر سابلیمیشن

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون WOX EPSON 100cc sublimation INK
 • جدید
850,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون WOX EPSON 100cc sublimation INK

حمل رایگان

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون رنگ آبی روشن WOX EPSON جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون رنگ آبی روشن WOX EPSON
 • جدید
850,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون رنگ آبی روشن WOX EPSON

حمل رایگان

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون رنگ قرمز روشن WOX EPSON جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون رنگ قرمز روشن WOX EPSON
 • جدید
850,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون رنگ قرمز روشن WOX EPSON

حمل رایگان

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ آبی روشن InkTec EPSON جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ آبی روشن InkTec EPSON
 • جدید
6,600,000 ریال

جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ آبی روشن InkTec EPSON

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ آبی روشن می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ قرمز روشن InkTec EPSON جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ قرمز روشن InkTec EPSON
 • جدید
6,600,000 ریال

جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ قرمز روشن InkTec EPSON

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ قرمز روشن می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ آبی InkTec EPSON جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ آبی InkTec EPSON
 • جدید
6,600,000 ریال

جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ آبی InkTec EPSON

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ آبی می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ قرمز InkTec EPSON جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ قرمز InkTec EPSON
 • جدید
6,600,000 ریال

جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ قرمز InkTec EPSON

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ قرمز می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ زرد InkTec EPSON جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ زرد InkTec EPSON
 • جدید
6,600,000 ریال

جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ زرد InkTec EPSON

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ زرد می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ مشکی InkTec EPSON جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ مشکی InkTec EPSON
 • جدید
6,600,000 ریال

جوهر سابلیمیشن اینک تک اپسون لیتری رنگ مشکی InkTec EPSON

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ مشکی می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون رنگ زرد WOX EPSON جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون رنگ زرد WOX EPSON
 • جدید
850,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون رنگ زرد WOX EPSON

حمل رایگان

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون رنگ آبی WOX EPSON جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون رنگ آبی WOX EPSON
 • جدید
850,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون رنگ آبی WOX EPSON

حمل رایگان

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون رنگ قرمز WOX EPSON جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون رنگ قرمز WOX EPSON
 • جدید
850,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون رنگ قرمز WOX EPSON

حمل رایگان

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.