جوهر سابلیمیشن

 جوهر سابلیمیشن

در دستگاه سابلیمیشن از پاشیدن جوهر روی سطح استفاده نمیشود و چسبیدن جوهر سابلیمیشن به سطح قطعه کار با استفاده از چسب های مخصوص سابلیمیشن انجام می شود. دستگاه سابلیمیشن با استفاده از تکونولوژِی چاپ حرارتی میتواند چاپ روی پارچه را انجام دهد. جوهر حرارتی (سابلیمیشن) برای چاپ روی اجسام مخصوص مانند تیشرت , لیوان , بشقاب , کلاه و .... می باشد  . از جوهرهای سابلیمیشن موجود در وب سایت دنیای کارتریج میتوان به جوهر سابلیمیشن اسکای SKYجوهر سابلیمیشن وکس WOXجوهر سابلیمیشن اینک تک INKTECجوهر سابلیمیشن مایتک MYTEC اشاره کرد .

جوهر سابلیمیشن Sublimation

جوهر سابلیمیشن

فیلترهای فعال

850,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون WOX EPSON 100cc sublimation INK

حمل رایگان

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

6,350,000 ریال

جوهر لیتری سابلیمیشن اینک تک پرینتر اپسون آبی رنگ InkTec EPSON 1000cc sublimation Cyan INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ آبی می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

6,350,000 ریال

جوهر لیتری سابلیمیشن اینک تک پرینتر اپسون قرمز روشن InkTec EPSON 1000cc sublimation Light Magenta INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ قرمز روشن می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

6,350,000 ریال

جوهر لیتری سابلیمیشن اینک تک پرینتر اپسون آبی روشن InkTec EPSON 1000cc sublimation Light Cyan INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ آبی روشن می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

850,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون قرمز روشن WOX EPSON 100cc sublimation Light Magenta INK

حمل رایگان

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

6,350,000 ریال

جوهر لیتری سابلیمیشن اینک تک پرینتر اپسون مشکی رنگ InkTec EPSON 1000cc sublimation Black INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ مشکی می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

850,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون آبی روشن WOX EPSON 100cc sublimation Light Cyan INK

حمل رایگان

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

6,350,000 ریال

جوهر لیتری سابلیمیشن اینک تک پرینتر اپسون زرد رنگ InkTec EPSON 1000cc sublimation Yellow INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ زرد می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

6,350,000 ریال

جوهر لیتری سابلیمیشن اینک تک پرینتر اپسون قرمز رنگ InkTec EPSON 1000cc sublimation Magenta INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ قرمز می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

850,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون قرمز رنگ WOX EPSON 100cc sublimation Magenta INK

حمل رایگان

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

850,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون آبی رنگ WOX EPSON 100cc sublimation Cyan INK

حمل رایگان

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

850,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی وکس اپسون زرد رنگ WOX EPSON 100cc sublimation Yellow INK

حمل رایگان

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.