کارتریج پلاتر

pllater

پلاتر یا رسام معمولا برای چاپ ترسیم های فنی و معماری و تصویرهای برداری به کار میروند . پلاتر ها در سایزهای مختلف به کارتریج مخصوص خود نیاز دارند .پلاتر ها معمولا به دو دسته ی اصلی رسام‌های جوهرافشان و رسام های قلمی تقسیم میشوند . رسام های جوهرافشان : این‌گونه رسام‌ها، همانند چاپگرهای جوهرافشان معمولی – البته در سایز بزرگتر– بوده و قادر به ترسیم اشکال و حروف هستند.رسام‌های قلمی : این‌گونه رسام‌ها، با استفاده از یک یا چند قلم رنگی، خطوط را روی کاغذ یا رسانه ای شفاف، رسم می‌کنند. این‌گونه رسام‌ها برای تهیه متن مناسب نیستند زیرا می‌بایست هر کارکتر را به صورت مفرد ترسیم کنند، که این کار وقت گیر است. 

کارتریج پلاتر

کارتریج پلاتر

کارتریج پلاتر زرد اچ پی HP 771C 775-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge B6Y10A کارتریج پلاتر زرد اچ پی HP 771C 775-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge B6Y10A
 • ناموجود

کارتریج پلاتر

کارتریج پلاتر زرد اچ پی HP 771C 775-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge B6Y10A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP

 • رنگ : زرد

 • حجم کارتریج : 775ml

 • مدل : B6Y10A

 • قابل استفاده  در دستگاه های : Z6200 60-in Photo Printer, Z6800 60-in Photo Production PrinterZ6600 60-in Production Printer Z6200 42-in Photo Production Printer

موجود: ناموجود
کارتریج پلاتر مینتیننس اچ پی HP 771 DesignJet Maintenance Cartridge CH644A کارتریج پلاتر مینتیننس اچ پی HP 771 DesignJet Maintenance Cartridge CH644A
 • ناموجود

کارتریج پلاتر

کارتریج پلاتر مینتیننس اچ پی HP 771 DesignJet Maintenance Cartridge CH644A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP

 • رنگ : پیگمنت

 • حجم کارتریج : 775ml

 • مدل : CH644A

 • قابل استفاده  در دستگاه های : Z6200 60-in Photo Printer, Z6800 60-in Photo Production PrinterZ6600 60-in Production Printer Z6200 42-in Photo Production Printer

موجود: ناموجود
کارتریج پلاتر مشکی اچ پی HP 84 69-ml Black DesignJet Ink Cartridge C5016A کارتریج پلاتر مشکی اچ پی HP 84 69-ml Black DesignJet Ink Cartridge C5016A
 • ناموجود

کارتریج پلاتر

کارتریج پلاتر مشکی اچ پی HP 84 69-ml Black DesignJet Ink Cartridge C5016A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP

 • رنگ : مشکی

 • حجم کارتریج : 69ml

 • مدل : C5016A

 • قابل استفاده در دستگاه های : HP Designjet 90gp, HP Designjet 20ps,HP Designjet 90r  ,HP Designjet 90 , HP RPS Designjet 130gp, HP Designjet 130r, HP Designjet 130nr ,HP Designjet 130gp ,HP Designjet 130nr  ,HP Designjet 50ps, HP Designjet 30 , HP Designjet 130, HP Designjet 120nr ,HP Designjet 30n,  HP Designjet 120 ,HP Designjet 30gp, HP Designjet 10ps

موجود: ناموجود
کارتریج پلاتر قرمز اچ پی HP 85 28-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge C9426A
 • ناموجود

کارتریج پلاتر

کارتریج پلاتر قرمز اچ پی HP 85 28-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge C9426A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP

 • رنگ : قرمز

 • حجم کارتریج : 28ml

 • مدل : C9426A

 • قابل استفاده در دستگاه اچ پی : HP Designjet 90gp, HP Designjet 20ps,HP Designjet 90r  ,HP Designjet 90 , HP RPS Designjet 130gp, HP Designjet 130r, HP Designjet 130nr ,HP Designjet 130gp ,HP Designjet 130nr  ,HP Designjet 50ps, HP Designjet 30 , HP Designjet 130, HP Designjet 120nr ,HP Designjet 30n,  HP Designjet 120 ,HP Designjet 30gp, HP Designjet 10ps

موجود: ناموجود
کارتریج پلاتر آبی اچ پی HP 85 28-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge C9425A کارتریج پلاتر آبی اچ پی HP 85 28-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge C9425A
 • ناموجود

کارتریج پلاتر

کارتریج پلاتر آبی اچ پی HP 85 28-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge C9425A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP

 • رنگ : آبی

 • حجم کارتریج : 28ml

 • مدل : C9425A

 • قابل استفاده در دستگاه اچ پی : HP Designjet 90gp, HP Designjet 20ps,HP Designjet 90r  ,HP Designjet 90 , HP RPS Designjet 130gp, HP Designjet 130r, HP Designjet 130nr ,HP Designjet 130gp ,HP Designjet 130nr  ,HP Designjet 50ps, HP Designjet 30 , HP Designjet 130, HP Designjet 120nr ,HP Designjet 30n,  HP Designjet 120 ,HP Designjet 30gp, HP Designjet 10ps

موجود: ناموجود
کارتریج پلاتر زرد اچ پی HP 85 69-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge C9427A کارتریج پلاتر زرد اچ پی HP 85 69-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge C9427A
 • ناموجود

کارتریج پلاتر

کارتریج پلاتر زرد اچ پی HP 85 69-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge C9427A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP

 • رنگ : زرد

 • حجم کارتریج : 69ml

 • مدل : C9427A

 • قابل استفاده در دستگاه اچ پی : HP Designjet 90gp, HP Designjet 20ps,HP Designjet 90r  ,HP Designjet 90 , HP RPS Designjet 130gp, HP Designjet 130r, HP Designjet 130nr ,HP Designjet 130gp ,HP Designjet 130nr  ,HP Designjet 50ps, HP Designjet 30 , HP Designjet 130, HP Designjet 120nr ,HP Designjet 30n,  HP Designjet 120 ,HP Designjet 30gp, HP Designjet 10ps

موجود: ناموجود
کارتریج پلاتر قرمز روشن اچ پی HP 85 69-ml Light Magenta DesignJet Ink Cartridge C9429A کارتریج پلاتر قرمز روشن اچ پی HP 85 69-ml Light Magenta DesignJet Ink Cartridge C9429A
 • ناموجود

کارتریج پلاتر

کارتریج پلاتر قرمز روشن اچ پی HP 85 69-ml Light Magenta DesignJet Ink Cartridge C9429A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP

 • رنگ : قرمز روشن

 • حجم کارتریج : 69ml

 • مدل : C9429A

 • قابل استفاده در دستگاه اچ پی : HP Designjet 90gp, HP Designjet 20ps,HP Designjet 90r  ,HP Designjet 90 , HP RPS Designjet 130gp, HP Designjet 130r, HP Designjet 130nr ,HP Designjet 130gp ,HP Designjet 130nr  ,HP Designjet 50ps, HP Designjet 30 , HP Designjet 130, HP Designjet 120nr ,HP Designjet 30n,  HP Designjet 120 ,HP Designjet 30gp, HP Designjet 10ps

موجود: ناموجود
کارتریج پلاتر مشکی اچ پی HP 90 400-ml Black DesignJet Ink Cartridge C5058A کارتریج پلاتر مشکی اچ پی HP 90 400-ml Black DesignJet Ink Cartridge C5058A
 • ناموجود

کارتریج پلاتر

کارتریج پلاتر مشکی اچ پی HP 90 400-ml Black DesignJet Ink Cartridge C5058A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP

 • رنگ : مشکی

 • حجم کارتریج : 400ml

 • مدل : C5058A

 • قابل استفاده در دستگاه اچ پی :  4000 ,4000ps 4500 4500ps 4020 1067 mm ,4020ps 1067 mm , 4500mfp4520 1067 mm 4520ps 1067 mm 4520

موجود: ناموجود
کارتریج پلاتر قرمز اچ پی HP 90 400-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge C5063A کارتریج پلاتر قرمز اچ پی HP 90 400-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge C5063A
 • ناموجود

کارتریج پلاتر

کارتریج پلاتر قرمز اچ پی HP 90 400-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge C5063A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP

 • رنگ : قرمز

 • حجم کارتریج : 400ml

 • مدل : C5063A

 • قابل استفاده در دستگاه اچ پی :  4000 ,4000ps 4500 4500ps 4020 1067 mm ,4020ps 1067 mm , 4500mfp4520 1067 mm 4520ps 1067 mm 4520

موجود: ناموجود
کارتریج پلاتر آبی اچ پی HP 90 400-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge C5061A کارتریج پلاتر آبی اچ پی HP 90 400-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge C5061A
 • ناموجود

کارتریج پلاتر

کارتریج پلاتر آبی اچ پی HP 90 400-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge C5061A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP

 • رنگ : آبی

 • حجم کارتریج : 400ml

 • مدل : C5061A

 • قابل استفاده در دستگاه اچ پی :  4000 ,4000ps 4500 4500ps 4020 1067 mm ,4020ps 1067 mm , 4500mfp4520 1067 mm 4520ps 1067 mm 4520

موجود: ناموجود
کارتریج پلاتر زرد اچ پی HP 90 400-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge C5065A کارتریج پلاتر زرد اچ پی HP 90 400-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge C5065A
 • ناموجود

کارتریج پلاتر

کارتریج پلاتر زرد اچ پی HP 90 400-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge C5065A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP

 • رنگ : زرد

 • حجم کارتریج : 400ml

 • مدل : C5065A

 • قابل استفاده در دستگاه اچ پی :  4000 ,4000ps 4500 4500ps 4020 1067 mm ,4020ps 1067 mm , 4500mfp4520 1067 mm 4520ps 1067 mm 4520

موجود: ناموجود