بارکدخوان باسیم

یک فروشگاه یا یک سیستم برای مکانیزه شدن به تجهیزات متعددی نیاز دارد.بارکدخوان ها به دو طریق به دستگاه مرکزی متصل میشوند.

بارکدخوان ها به دو طریق به دستگاه مرکزی متصل میشوند. به وسیله اتصال باسیم و بدون سیم.

بارکدخوان باسیم به وسیله سیم یا کابل مناسب به دستگاه مرکزی و محل دریافت اطلاعات متصل میشود و اکثرا به صورت تفنگی تولید میشوند. از مزایای بارکدخوان باسیم باید به برقراری دائمی اتصال و قیمت پایین تر نسبت به بارکدخوان بیسیم اشاره کرد و از معایب آن میتوان محدودیت حرکت و کوچک بودن حوزه کاری را عنوان کرد. با این اوصاف بارکدخوان های باسیم برای فروشگاه های کوچک و خرده فروشی ها مناسب خواهد بود که نیازی به جابجایی که حرکت دادن بارکدخوان احساس نمیشود. ضمنا دلیل آنکه هنوز بارکدخوان باسیم در بازار خریدار دارد، صرفه اقتصادی آن است.

بارکدخوان باسیم

پایش های فعال