لیزر مشکی Ricoh

لیزر مشکی ریکو Ricoh

کارتریج ریکو ricoh یکی از محصولات کارتریج های لیزرمشکی سایت دنیای کارتریج است.

لیزر مشکی ریکو Ricoh از مواد مصرفی پرینترها و دستگاه های فتوکپی ریکو است.کارتریج های ریکو از منابع تامین رنگ برای چاپ اسناد و تصاویر است.

هر دستگاه با توجه به نوع و مدل کارتریج مخصوص به خود را دارند.

این قطعه مصرفی در دستگاه های کپی و پرینتر متفاوت است.به عنوان مثال در پرینترهای لیزری این قطعه با نام تونر عنوان میشود که دلیل آن پودرهای کوچکی است که در داخل کارتریج قرار میگیرد.

کارتریج ریکو ricoh یکی از محصولات کارتریج های لیزرمشکی سایت دنیای کارتریج است.

لیزر مشکی ریکو Ricoh از مواد مصرفی پرینترها و دستگاه های فتوکپی ریکو است.کارتریج های ریکو از منابع تامین رنگ برای چاپ اسناد و تصاویر است.

هر دستگاه با توجه به نوع و مدل کارتریج مخصوص به خود را دارند.

این قطعه مصرفی در دستگاه های کپی و پرینتر متفاوت است.به عنوان مثال در پرینترهای لیزری این قطعه با نام تونر عنوان میشود که دلیل آن پودرهای کوچکی است که در داخل کارتریج قرار میگیرد.

لیزر مشکی Ricoh