محصولات جدید

تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی EPSON TMT20 تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی EPSON TMT20
 • جدید
 • ناموجود

تجهیزات فروشگاهـی

پرینتر حرارتی EPSON TMT20

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: Epson  
 • تولید کننده : ژاپن
 • عرض چاپ : 80 میلی متر
 • تکنولوژی چاپ : حرارت مستقیم
 • عرض رول کاغذ: 80 میلیمتر
 • سرعت چاپ : 150 میلی متر بر ثانیه
 • درگاه ارتباطی : Serial - Usb 
موجود: ناموجود
تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی Sewoo LK-T20EB تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی Sewoo LK-T20EB
 • جدید
 • ناموجود

تجهیزات فروشگاهـی

پرینتر حرارتی Sewoo LK-T20EB

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: Sewoo     
 • رنگ : سفید و مشکی
 • تولید کننده : کره جنوبی
 • عرض چاپ : 72 میلی متر
 • تکنولوژی چاپ : حرارت مستقیم
 • عرض رول کاغذ 80 میلیمتر
 • سرعت چاپ : 220 میلی متر بر ثانیه
 • درگاه ارتباطی :- Ethernet - serial - usb - dkd
موجود: ناموجود
تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی BIXOLON F310 تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی BIXOLON F310
 • جدید
 • ناموجود

تجهیزات فروشگاهـی

پرینتر حرارتی BIXOLON F310

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: Bixolon   
 • ضدآب
 • عرض چاپ: 72 میلی متر
 • تولید کننده : کره جنوبی
 • تکنولوژی چاپ : حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ : 270 میلی متر بر ثانیه
 • درگاه ارتباطی : Ethernet - usb
موجود: ناموجود
تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی HPRT PPT2-A تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی HPRT PPT2-A
 • جدید
 • ناموجود

تجهیزات فروشگاهـی

پرینتر حرارتی HPRT PPT2-A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HPRT  
 • عرض چاپ: 48 میلی متر
 • تولید کننده : چین
 • تکنولوژی چاپ : حرارت مستقیم
 • عرض رول کاغذ 58 میلیمتر
 • سرعت چاپ : 100 میلی متر بر ثانیه
 • درگاه ارتباطی :  serial - usb - Parallel 
موجود: ناموجود
تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی HPRT TP-805L تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی HPRT TP-805L
 • جدید
 • ناموجود

تجهیزات فروشگاهـی

پرینتر حرارتی HPRT TP-805L

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HPRT  
 • عرض چاپ: 72 میلی متر
 • تولید کننده : چین
 • تکنولوژی چاپ : حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ : 250 میلی متر بر ثانیه
 • درگاه ارتباطی : Ethernet - serial - usb
موجود: ناموجود
تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی Bixolon SRP-F312 تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی Bixolon SRP-F312
 • جدید
 • ناموجود

تجهیزات فروشگاهـی

پرینتر حرارتی Bixolon SRP-F312

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: Bixolon  
 • ضدآفتاب
 • عرض چاپ: 80 میلی متر
 • تولید کننده : کره جنوبی
 • تکنولوژی چاپ : حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ : 270 میلی متر بر ثانیه
 • درگاه ارتباطی : سریال، USB و شبکه
موجود: ناموجود
تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی Sewoo SLK-TS400EB
 • جدید
 • ناموجود

تجهیزات فروشگاهـی

پرینتر حرارتی Sewoo SLK-TS400EB

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: Sewoo    
 • رنگ : سفید
 • تولید کننده : کره جنوبی
 • عرض چاپ : 72 میلی متر
 • تکنولوژی چاپ : حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ : 220 میلی متر بر ثانیه
 • درگاه ارتباطی :  Ethernet - usb - R232-DKD
موجود: ناموجود
تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتیOSKAR POS-88P تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتیOSKAR POS-88P
 • جدید
 • ناموجود

تجهیزات فروشگاهـی

پرینتر حرارتیOSKAR POS-88P

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: Oskar    
 • رنگ : مشکی - سفید
 • تولید کننده : چین
 • نوع محصول : پنل - توکار
 • عرض چاپ : 80 میلی متر
 • تکنولوژی چاپ : حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ : 170 میلی متر بر ثانیه
 • درگاه ارتباطی :USB - Serial
موجود: ناموجود
تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی OSKAR POS-88W تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی OSKAR POS-88W
 • جدید
 • ناموجود

تجهیزات فروشگاهـی

پرینتر حرارتی OSKAR POS-88W

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: Oskar   
 • رنگ : سفید
 • تولید کننده : چین
 • عرض چاپ : 80 میلی متر
 • تکنولوژی چاپ : حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ : 250 میلی متر بر ثانیه
 • درگاه ارتباطی : Wifi -  USB  - Ethernet 
موجود: ناموجود
تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی EPOS ECO-R تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی EPOS ECO-R
 • جدید
 • ناموجود

تجهیزات فروشگاهـی

پرینتر حرارتی EPOS ECO-R

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: E-POS
 • رنگ : مشکی 
 • تولید کننده : چین
 • عرض چاپ : 80 میلی متر
 • تکنولوژی چاپ : حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ : 180 میلی متر بر ثانیه
 • درگاه ارتباطی :USB - SERIAL
موجود: ناموجود
تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی OSKAR POS-90 USB تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی OSKAR POS-90 USB
 • جدید
 • ناموجود

تجهیزات فروشگاهـی

پرینتر حرارتی OSKAR POS-90 USB

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: Oskar   
 • رنگ : مشکی 
 • تولید کننده : چین
 • عرض چاپ : 80 میلی متر
 • تکنولوژی چاپ : حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ : 250 میلی متر بر ثانیه
 • درگاه ارتباطی : serial - ethernet - USB
موجود: ناموجود
تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی HPRT TP808 تجهیزات فروشگاهـی پرینتر حرارتی HPRT TP808
 • جدید
 • ناموجود

تجهیزات فروشگاهـی

پرینتر حرارتی HPRT TP808

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HPRT
 • رنگ : مشکی 
 • تولید کننده : چین
 • عرض چاپ : 80 میلی متر
 • تکنولوژی چاپ : حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ : 300 میلی متر بر ثانیه
 • درگاه ارتباطی : Ethernet - usb - serial
موجود: ناموجود