محصولات جدید

تجهیزات فروشگاهـی لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT610 600dpi تجهیزات فروشگاهـی لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT610 600dpi
 • جدید

تجهیزات فروشگاهـی

لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT610 600dpi

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: ZEBRA 
 • عرض چاپ : 104 میلی متر
 • تکنولوژی چاپ : انتقال حرارتی و حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ : 356 میلی متر در ثانیه
 • برش دهنده کاغذ : ندارد
 • پورت اتصال : شبکه - Bluetooth - USB -  RS232
تجهیزات فروشگاهـی لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT620 300dpi تجهیزات فروشگاهـی لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT620 300dpi
 • جدید

تجهیزات فروشگاهـی

لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT620 300dpi

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: ZEBRA 
 • عرض چاپ : 168 میلی متر
 • تکنولوژی چاپ : انتقال حرارتی و حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ : 305 میلی متر در ثانیه
 • برش دهنده کاغذ : ندارد
 • پورت اتصال : شبکه - Bluetooth - USB -  RS232
تجهیزات فروشگاهـی لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT610 300dpi تجهیزات فروشگاهـی لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT610 300dpi
 • جدید

تجهیزات فروشگاهـی

لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT610 300dpi

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: ZEBRA 
 • عرض چاپ : 104 میلی متر
 • تکنولوژی چاپ : انتقال حرارتی و حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ : 356 میلی متر در ثانیه
 • برش دهنده کاغذ : ندارد
 • پورت اتصال : شبکه - Bluetooth - USB -  RS232
تجهیزات فروشگاهـی لیبل پرینتر زبرا ZEBRA ZT410 600dpi تجهیزات فروشگاهـی لیبل پرینتر زبرا ZEBRA ZT410 600dpi
 • جدید

تجهیزات فروشگاهـی

لیبل پرینتر زبرا ZEBRA ZT410 600dpi

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: ZEBRA 
 • عرض چاپ : 104 میلی متر
 • تکنولوژی چاپ : انتقال حرارتی و حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ : 356 میلی متر در ثانیه
 • برش دهنده کاغذ : ندارد
 • پورت اتصال : Bluetooth - شبکه -  USB -  RS232
تجهیزات فروشگاهـی لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT620 203dpi تجهیزات فروشگاهـی لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT620 203dpi
 • جدید

تجهیزات فروشگاهـی

لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT620 203dpi

‎ریال2,230,000,000
 • برند: ZEBRA 
 • عرض چاپ : 168 میلی متر
 • تکنولوژی چاپ : انتقال حرارتی و حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ : 305 میلی متر در ثانیه
 • برش دهنده کاغذ : ندارد
 • پورت اتصال : Bluetooth - شبکه -  USB -  RS232
تجهیزات فروشگاهـی لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT411 600dpi تجهیزات فروشگاهـی لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT411 600dpi
 • جدید

تجهیزات فروشگاهـی

لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT411 600dpi

‎ریال1,863,700,000
 • برند: ZEBRA 
 • عرض چاپ : 104 میلی متر
 • تکنولوژی چاپ : انتقال حرارتی و حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ : 356 میلی متر در ثانیه
 • برش دهنده کاغذ : ندارد
 • پورت اتصال : شبکه - Bluetooth -  RS232 - USB
تجهیزات فروشگاهـی لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT610 203dpi تجهیزات فروشگاهـی لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT610 203dpi
 • جدید

تجهیزات فروشگاهـی

لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZEBRA ZT610 203dpi

‎ریال1,496,900,000
 • برند: ZEBRA 
 • عرض چاپ : 104 میلی متر
 • تکنولوژی چاپ : انتقال حرارتی و حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ : 356 میلی متر در ثانیه
 • برش دهنده کاغذ : ندارد
 • پورت اتصال : شبکه - Bluetooth - USB -  RS232
تجهیزات فروشگاهـی لیبل پرینتر حرارتی صنعتی زبرا ZEBRA ZD500R 300dpi تجهیزات فروشگاهـی لیبل پرینتر حرارتی صنعتی زبرا ZEBRA ZD500R 300dpi
 • جدید

تجهیزات فروشگاهـی

لیبل پرینتر حرارتی صنعتی زبرا ZEBRA ZD500R 300dpi

‎ریال1,324,900,000
 • برند: ZEBRA 
 • عرض چاپ : 104 میلی متر
 • تکنولوژی چاپ : حرارتی مستقیم و انتقال حرارتی
 • سرعت چاپ : 102 میلی متر در ثانیه
 • برش دهنده کاغذ : ندارد
 • پورت اتصال : USB - RS232 - شبکه