پایش با

خدمات و قطعات مورد نیاز احتمالی

خدمات و قطعات مورد نیاز احتمالی

کارتریج لیزر رنگی

کارتریج لیزر رنگی

کارتریج لیزر رنگی

پایش های فعال

شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج قرمز اچ پی لیزری HP 305A MAGENTA CE413A شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج قرمز اچ پی لیزری HP 305A MAGENTA CE413A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج قرمز اچ پی لیزری HP 305A MAGENTA CE413A

‎ریال1,500,000
 • تلفن تماس 88944922-021

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج قرمز اچ پی لیزری HP 305A MAGENTA CE413A

شارژ تخصصی کارتریج با استفاده از بهترین تونر و قطعات درجه یک برای پرینتر های اچ پی ، کانن که البته این مجموعه با استفاده از بهترین مواد مصرفی و ارائه بهترین کیفیت چاپ اقدام به شارژ کارتریج خواهد کرد.

 

شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج زرد اچ پی لیزری HP 305A YELLOW CE412A شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج زرد اچ پی لیزری HP 305A YELLOW CE412A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج زرد اچ پی لیزری HP 305A YELLOW CE412A

‎ریال1,500,000
 • تلفن تماس 88944922-021

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج زرد اچ پی لیزری HP 305A YELLOW CE412A

شارژ تخصصی کارتریج با استفاده از بهترین تونر و قطعات درجه یک برای پرینتر های اچ پی ، کانن که البته این مجموعه با استفاده از بهترین مواد مصرفی و ارائه بهترین کیفیت چاپ اقدام به شارژ کارتریج خواهد کرد.

 

شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج مشکی اچ پی لیزری HP 305A BLACK CE410A شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج مشکی اچ پی لیزری HP 305A BLACK CE410A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج مشکی اچ پی لیزری HP 305A BLACK CE410A

‎ریال1,500,000
 • تلفن تماس 88944922-021

شارژ تخصصی کارتریج با استفاده از بهترین تونر و قطعات درجه یک برای پرینتر های اچ پی ، که البته این مجموعه با استفاده از بهترین مواد مصرفی و ارائه بهترین کیفیت چاپ اقدام به شارژ کارتریج خواهد کرد.

قابل استفاده در دستگاه اچ پی:

PRO 300 - 300mfp - 400 - 400mfp - M351a - M375 - M475 - M451

شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج آبی اچ پی لیزری HP 304A CYAN CC531A شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج آبی اچ پی لیزری HP 304A CYAN CC531A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج آبی اچ پی لیزری HP 304A CYAN CC531A

‎ریال1,500,000
 • تلفن تماس 88944922-021

شارژ تخصصی کارتریج با استفاده از بهترین تونر و قطعات درجه یک برای پرینتر های اچ پی ،که البته این مجموعه با استفاده از بهترین مواد مصرفی و ارائه بهترین کیفیت چاپ اقدام به شارژ کارتریج خواهد کرد.

قابل استفاده در دستگاه اچ پی:

CP2025 - CM2320mfp

شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج مشکی اچ پی لیزری HP 304A BLACK CC530A شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج مشکی اچ پی لیزری HP 304A BLACK CC530A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج مشکی اچ پی لیزری HP 304A BLACK CC530A

‎ریال1,500,000
 • تلفن تماس 88944922-021

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج مشکی اچ پی لیزری HP 304A BLACK CC530A

شارژ تخصصی کارتریج با استفاده از بهترین تونر و قطعات درجه یک برای پرینتر های اچ پی ، کانن که البته این مجموعه با استفاده از بهترین مواد مصرفی و ارائه بهترین کیفیت چاپ اقدام به شارژ کارتریج خواهد کرد.

 

 

شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج زرد اچ پی لیزری HP 304A YELLOW CC532A شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج زرد اچ پی لیزری HP 304A YELLOW CC532A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج زرد اچ پی لیزری HP 304A YELLOW CC532A

‎ریال1,500,000
 • تلفن تماس 88944922-021

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج زرد اچ پی لیزری HP 304A YELLOW CC532A

شارژ تخصصی کارتریج با استفاده از بهترین تونر و قطعات درجه یک برای پرینتر های اچ پی ، کانن که البته این مجموعه با استفاده از بهترین مواد مصرفی و ارائه بهترین کیفیت چاپ اقدام به شارژ کارتریج خواهد کرد.

 

شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج قرمز اچ پی لیزری HP 131A MAGENTA CF213A شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج قرمز اچ پی لیزری HP 131A MAGENTA CF213A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج قرمز اچ پی لیزری HP 131A MAGENTA CF213A

‎ریال1,400,000
 • تلفن تماس 88944922-021

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج قرمز اچ پی لیزری HP 131A MAGENTA CF213A

شارژ تخصصی کارتریج با استفاده از بهترین تونر و قطعات درجه یک برای پرینتر های اچ پی ، کانن که البته این مجموعه با استفاده از بهترین مواد مصرفی و ارائه بهترین کیفیت چاپ اقدام به شارژ کارتریج خواهد کرد.

شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج آبی اچ پی لیزری HP 131A CYAN CF211A شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج آبی اچ پی لیزری HP 131A CYAN CF211A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج آبی اچ پی لیزری HP 131A CYAN CF211A

‎ریال1,400,000
 • تلفن تماس 88944922-021

شارژ تخصصی کارتریج با استفاده از بهترین تونر و قطعات درجه یک برای پرینتر های اچ پی که البته این مجموعه با استفاده از بهترین مواد مصرفی و ارائه بهترین کیفیت چاپ اقدام به شارژ کارتریج خواهد کرد.

قابل استفاده در دستگاه اچ پی:

HP LaserJet Pro 200 color M251 series, HP LaserJet Pro 200 color MFP M276 series

شارژ و تعمیرات

شارژ ،سرویس و تعمیر کارتریج زرد اچ پی لیزری HP 131A YELLOW CF212A

‎ریال1,400,000
 • تلفن تماس 88944922-021

شارژ تخصصی کارتریج با استفاده از بهترین تونر و قطعات درجه یک برای پرینتر های اچ پی که البته این مجموعه با استفاده از بهترین مواد مصرفی و ارائه بهترین کیفیت چاپ اقدام به شارژ کارتریج خواهد کرد.

قابل استفاده در دستگاه اچ پی:

HP LaserJet Pro 200 color M251 series, HP LaserJet Pro 200 color MFP M276 series

شارژ و تعمیرات

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج مشکی اچ پی لیزری HP 131A BLACK CF210A

‎ریال1,100,000
 • تلفن تماس 88944922-021

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج مشکی اچ پی لیزری  HP 131A BLACK CF210A

شارژ تخصصی کارتریج با استفاده از بهترین تونر و قطعات درجه یک برای پرینتر های اچ پی ، کانن که البته این مجموعه با استفاده از بهترین مواد مصرفی و ارائه بهترین کیفیت چاپ میشود.

قابل استفاده در دستگاه اچ پی:

HP LaserJet Pro 200 color M251 series, HP LaserJet Pro 200 color MFP M276 series

شارژ و تعمیرات شارژ ،سرویس و تعمیر کارتریج مشکی اچ پی لیزریHP 128A BLACK CE320A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ ،سرویس و تعمیر کارتریج مشکی اچ پی لیزریHP 128A BLACK CE320A

‎ریال1,400,000
 • تلفن تماس 88944922-021

شارژ تخصصی کارتریج با استفاده از بهترین تونر و قطعات درجه یک برای پرینتر های اچ پی ، کانن که البته این مجموعه با استفاده از بهترین مواد مصرفی و ارائه بهترین کیفیت چاپ اقدام به شارژ کارتریج خواهد کرد

قابل استفاده در دستگاه اچ پی:

CM1415 - CP1525

 

 

شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج زرد اچ پی لیزری HP 128A YELLOW CE322A شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج زرد اچ پی لیزری HP 128A YELLOW CE322A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج زرد اچ پی لیزری HP 128A YELLOW CE322A

‎ریال1,400,000
 • تلفن تماس 88944922-021
تکنولوژی چاپ این کارتریج  لیزری است.وزن بسته آن 0.80 کیلوگرم و ابعاد بسته این کارتریج 110*100*365 میلی متر می باشد. دمای مناسب کار با این کارتریج بین 10 تا 30 درجه سانتیگراد دمای نگهداری دستگاه بین 20- تا 40 درجه سانتیگراد است. 

قابل استفاده در دستگاه اچ پی:

CM1415 - CP1525

شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج آبی اچ پی لیزری HP 128A CYAN CE321A شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج آبی اچ پی لیزری HP 128A CYAN CE321A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج آبی اچ پی لیزری HP 128A CYAN CE321A

‎ریال1,400,000
 • تلفن تماس 88944922-021

کارتریج آبی اچ پی لیزری  HP 128A CYAN CE321A با کارکرد 1300 برگ و نوع کارتریج لیزری طراحی شده است . تونرهای اصلی HP برای پرینترهای لیزری HP، رنگ‌هایی زنده و واقعی تولید می‌کنند و کیفیت مناسبی دارند.ابعاد بسته این کارتریج 110*100*365 میلی متر و وزن بسته آن 0.80 کیلوگرم می باشد .

قابل استفاده در دستگاه اچ پی:

CM1415 - CP1525

شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج قرمز اچ پی لیزری HP 128A MAGENTA C323A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج قرمز اچ پی لیزری HP 128A MAGENTA C323A

‎ریال1,400,000
 • تلفن تماس 88944922-021

شارژ تخصصی کارتریج با استفاده از بهترین تونر و قطعات درجه یک برای پرینتر های اچ پی ، کانن که البته این مجموعه با استفاده از بهترین مواد مصرفی و ارائه بهترین کیفیت چاپ اقدام به شارژ کارتریج خواهد کرد.

قابل استفاده در دستگاه اچ پی:

CM1415 - CP1525

 

شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج زرد اچ پی لیزری HP 125A YELLOW CB542A شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج زرد اچ پی لیزری HP 125A YELLOW CB542A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج زرد اچ پی لیزری HP 125A YELLOW CB542A

‎ریال1,400,000
 • تلفن تماس 88944922-021

کارتریج زرد اچ پی لیزری   HP 125A YELLOW CB542A با کارکرد تونر حدود 2000 برگ و حجم پودر  50 گرم طراحی شده است. این دستگاه امکان شارژ مجدد  دارد .

قابل استفاده در دستگاه اچ پی:

CP1215 - CM1312 mfp - cp1515n - cp1518n

شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج آبی اچ پی لیزری HP 125A CYAN CB541A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج آبی اچ پی لیزری HP 125A CYAN CB541A

‎ریال1,400,000
 • تلفن تماس 88944922-021
کارتریج اچ پی ارائه شده توسط هیواسان تولیدشده از مرغوب ترین مواداولیه و ساخت چین است که نسبت به کارتریج های موجود در بازار از کیفیت قابل قبولی برخوردار است.

شارژ تخصصی کارتریج با استفاده از بهترین تونر و قطعات درجه یک برای پرینتر های اچ پی ، کانن که البته این مجموعه با استفاده از بهترین مواد مصرفی ارائه میشود.

 

 

شارژ و تعمیرات شارژ ،سرویس و تعمیر کارتریج مشکی اچ پی لیزری HP 125A BLACK CB540A شارژ و تعمیرات شارژ ،سرویس و تعمیر کارتریج مشکی اچ پی لیزری HP 125A BLACK CB540A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ ،سرویس و تعمیر کارتریج مشکی اچ پی لیزری HP 125A BLACK CB540A

‎ریال1,400,000
 • تلفن تماس 88944922-021

گروه دنیای کارتریج این افتخار را دارد تا در راستای خدمت رسانی به مشتریان علاوه بر تعمیرات، فروش و خدمات پس از فروش سرویس های بیشتری از قبیل تامین مواد مصرفی و شارژ کارتریج پرینتر لیزری سیاه سفید و رنگی و هم چنین شارژ کارتریج انواع دستگاه کپی ارائه دهد

قابل استفاده در دستگاه اچ پی:

CP1215 - CM1312 mfp - cp1515n - cp1518n

 

شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج قرمز اچ پی لیزری HP 125A MAGENTA CB543A شارژ و تعمیرات شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج قرمز اچ پی لیزری HP 125A MAGENTA CB543A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ،سرویس و تعمیر کارتریج قرمز اچ پی لیزری HP 125A MAGENTA CB543A

‎ریال1,400,000
 • تلفن تماس 88944922-021

کارتریج های لیزری رنگی همگی تولید شده میباشند و به هیچ عنوان شارژی (پرشده) نیستند و همگی قابلیت شارژ مجدد را دارا میباشند. کارتریج قرمز اچ پی لیزری HP 125A MAGENTA CB543A کالای با کیفیت و خوبی است که  کمترین آسیب دیدگی را برای سیستم شما ایجاد خواهد کرد .

قابل استفاده در دستگاه اچ پی:

CP1215 - CM1312 mfp - cp1515n - cp1518n