فیلتر محصولات

کارتریج لیزر رنگی

لیزر رنگی

کارتریج لیزر رنگی

کارتریج لیزر رنگی

38 محصول وجود دارد

شارژ و تعمیرات شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 124A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 124A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP
 • رنگ: مشکی - آبی - قرمز - زرد
 • تکنولوژی: لیزری
 • کد کارتریج: 124a
 • کارکرد: 2500برگ مشکی 2000 برگ رنگی
 • دستگاه های سازگار: CM1015mfp - CM1017mfp - 2605 - 2600 - 1600

شماره تماس 88944922-021

شارژ و تعمیرات شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 650A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 650A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP
 • رنگ: مشکی - آبی - قرمز - زرد
 • تکنولوژی: لیزری
 • کد کارتریج: 650a
 • کارکرد: 13500برگ مشکی 15000 برگ رنگی
 • دستگاه های سازگار: CP5525dn - CP5525n - CP5525xh - M750dn - M750n - M750xh

شماره تماس 88944922-021

شارژ و تعمیرات شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 645A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 645A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP
 • رنگ: مشکی - آبی - قرمز - زرد
 • تکنولوژی: لیزری
 • کد کارتریج: 645a
 • کارکرد: 12000برگ مشکی 130000 برگ رنگی
 • دستگاه های سازگار: 5500-5550dn - 5550n - 5500n - 5550dtn - 5500hdn - 5500dtn - 5500d  -5550 - 5550hdn   

شماره تماس 88944922-021

شارژ و تعمیرات شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 644A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 644A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP
 • رنگ: مشکی - آبی - قرمز - زرد
 • تکنولوژی: لیزری
 • کد کارتریج: 644a
 • کارکرد: 12000برگ مشکی 12000 برگ رنگی
 • دستگاه های سازگار: 4730xm - 4730 - CM4730fsk - CM4730 - CM4730fm - CM4730f - 4730x - 4730xs  

شماره تماس 88944922-021

شارژ و تعمیرات شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 643A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 643A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP
 • رنگ: مشکی - آبی - قرمز - زرد
 • تکنولوژی: لیزری
 • کد کارتریج: 643a
 • کارکرد: 10000برگ مشکی 11000 برگ رنگی
 • دستگاه های سازگار: 4700- 4700n - 4700dn - 4700dtn - 4700ph  

شماره تماس 88944922-021

شارژ و تعمیرات شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 508A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 508A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP
 • رنگ: مشکی - آبی - قرمز - زرد
 • تکنولوژی: لیزری
 • کد کارتریج: 508a
 • کارکرد: 6000برگ مشکی 5000 برگ رنگی
 • دستگاه های سازگار: M553dn-M553n-M553x-M577dn-M577f-M577z-M577c-M552dn

شماره تماس 88944922-021

شارژ و تعمیرات شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 122A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 122A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP
 • رنگ: مشکی - آبی - قرمز - زرد
 • تکنولوژی: لیزری
 • کد کارتریج: 122a
 • کارکرد: 5000 برگ مشکی 4000 برگ رنگی
 • دستگاه های سازگار: 2550Ln – 2550n – 2550L – 2840 – 2820

شماره تماس 88944922-021

شارژ و تعمیرات شارژ کارتریج اچ پی HP 647A-648A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ کارتریج اچ پی HP 647A-648A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP
 • رنگ: مشکی - آبی - قرمز - زرد
 • تکنولوژی: لیزری
 • کد کارتریج: 647A-648A
 • کارکرد: 11000 برگ مشکی 8500 برگ رنگی
 • دستگاه های سازگار:  CM4540 MFP - CM4540f MFP - CP4025dn - CP4025n - CP4525dn - CM4540fskm MFP - CP4525n   

شماره تماس 88944922-021

شارژ و تعمیرات شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 507A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 507A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP
 • رنگ: مشکی - آبی - قرمز - زرد
 • تکنولوژی: لیزری
 • کد کارتریج: 507a
 • کارکرد: 5500 برگ مشکی 6000 برگ رنگی
 • دستگاه های سازگار: M575dn-M575f-M575c-M551dn-M551n-M551xh-M570dn-M570dw

شماره تماس 88944922-021

شارژ و تعمیرات شارژ کارتریج اچ پی HP 501A- 502A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ کارتریج اچ پی HP 501A- 502A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP
 • رنگ: مشکی - آبی - قرمز - زرد
 • تکنولوژی: لیزری
 • کد کارتریج: 501A-502A
 • کارکرد: 6000 برگ مشکی 4000 برگ رنگی
 • دستگاه های سازگار:  3600dn - CP3505x - CP3505n - 3800n - 3800 - 3600 - 3800dtn - 3800dn - 3600n - CP3505dn

شماره تماس 88944922-021

شارژ و تعمیرات شارژ کارتریج اچ پی HP 501A- 503A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ کارتریج اچ پی HP 501A- 503A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP
 • رنگ: مشکی - آبی - قرمز - زرد
 • تکنولوژی: لیزری
 • کد کارتریج: 501A-503A
 • کارکرد: 6000 برگ مشکی 4000 برگ رنگی
 • دستگاه های سازگار: 3800dn - 3800dtn - CP3505n - 3800n - CP3505x - 3800 - CP3505dn 

شماره تماس 88944922-021

شارژ و تعمیرات شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 125A شارژ و تعمیرات شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 125A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 125A

‎ریال3,000,000
 • برند: HP   
 • تکنولوژی: لیزری مشکی
 • رنگ: مشکی (black)
 • کارکرد : 1500 برگ
 • شناسه : CF283A
 • پرینترهای سازگار :  M201dw - M225dn - M127fs - M127fw - M127fn - M125nw - M225dw - M225dn - M125a

شماره تماس 88944922-021

شارژ و تعمیرات شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 126A شارژ و تعمیرات شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 126A
 • فقط آنلاین

شارژ و تعمیرات

شارژ کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 126A

‎ریال2,500,000
 • برند: HP
 • تکنولوژی: لیزری رنگی
 • رنگ: مشکی - آبی - قرمز - زرد (black -cyan -magenta -yellow)
 • کارکرد : 1200برگ مشکی و 1000 برگ رنگی
 • شناسه : CE310A – CE311A – CE312A - CE313A
 • پرینترهای سازگار : M275mfp – CP1025nw – M175nw

شماره تماس 88944922-021