پایش در

قیمت
ریال ریال
برند
جوهر پلاتر
جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ
جوهر
نوع جوهر قابل استفاده
قابل استفاده در دستگاه های
جوهر
پایش

پلاتر اینک تک INKTEC

جوهر پلاتر اینک تک

جوهر پلاتر اینک تک | INKTEC  ساخت کشور کره میباشد. میتوانید این جوهر را از وب سایت فروشگاهی دنیای کارتریج تهیه کنید.

اینک تک INKTEC

پلاتر اینک تک INKTEC

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر پلاتر اچ پی اینک تک InkTec HP 500 510 800
 • جدید
5,250,000 ریال

جوهر پلاتر اچ پی اینک تک InkTec HP 500 510 800

حمل رایگان
 • تلفن تماس 88944922-021

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر پلاتر اچ پی اینک تک رنگ قرمز InkTec HP 500 510 800 جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر پلاتر اچ پی اینک تک رنگ قرمز InkTec HP 500 510 800
 • جدید
5,200,000 ریال

جوهر پلاتر اچ پی اینک تک رنگ قرمز InkTec HP 500 510 800

حمل رایگان
 • تلفن تماس 88944922-021

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر پلاتر اچ پی اینک تک رنگ آبی InkTec HP 500 510 800 جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر پلاتر اچ پی اینک تک رنگ آبی InkTec HP 500 510 800
 • جدید
5,200,000 ریال

جوهر پلاتر اچ پی اینک تک رنگ آبی InkTec HP 500 510 800

حمل رایگان
 • تلفن تماس 88944922-021

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر پلاتر اچ پی اینک تک رنگ زرد InkTec HP 500 510 800 جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر پلاتر اچ پی اینک تک رنگ زرد InkTec HP 500 510 800
 • جدید
5,200,000 ریال

جوهر پلاتر اچ پی اینک تک رنگ زرد InkTec HP 500 510 800

حمل رایگان
 • تلفن تماس 88944922-021

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر پلاتر اچ پی اینک تک رنگ مشکی InkTec HP 500 510 800 جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر پلاتر اچ پی اینک تک رنگ مشکی InkTec HP 500 510 800
 • جدید
5,200,000 ریال

جوهر پلاتر اچ پی اینک تک رنگ مشکی InkTec HP 500 510 800

حمل رایگان
 • تلفن تماس 88944922-021

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.