پلاتر اسکای SKY

جوهر پلاتر اسکای

جوهر پلاتر اسکای | SKY ساخت کشور چین میباشد.میتوانید این جوهر را از وب سایت فروشگاهی دنیای کارتریج تهیه کنید.

اسکای SKY

پلاتر اسکای SKY

جوهر پرینتر

جوهر پلاتر اچ پی اسکای SKY HP 500 510 800

36,000,000 ریال
 • برند: SKY
 • کشور سازنده : چین
 • جوهر : دای DYE
 • دستگاه های سازگار : 1000-1100D- 1100DTN- 1200- 2200- 2230- 2250- 2280 2300- 2300N- 2300DTN- 2600- 2800- 2800DT- 2800DTN- CP1700- 70- 100- 110- 500- 510- 800- 815-MFP- 820MFP-110PLUS- 500MPNP- 500PLUS- 500PS- 800PS- 9110- 9120- 9130- K850- K850DTN

جوهر پرینتر

جوهر پلاتر اچ پی اسکای رنگ مشکی SKY HP 500 510 800

9,500,000 ریال
 • برند: SKY
 • کشور سازنده : چین
 • جوهر : دای DYE
 • دستگاه های سازگار : 1000-1100D- 1100DTN- 1200- 2200- 2230- 2250- 2280 2300- 2300N- 2300DTN- 2600- 2800- 2800DT- 2800DTN- CP1700- 70- 100- 110- 500- 510- 800- 815-MFP- 820MFP-110PLUS- 500MPNP- 500PLUS- 500PS- 800PS- 9110- 9120- 9130- K850- K850DTN

جوهر پرینتر

جوهر پلاتر اچ پی اسکای رنگ قرمز SKY HP 500 510 800

9,500,000 ریال
 • برند: SKY
 • کشور سازنده : چین
 • جوهر : دای DYE
 • دستگاه های سازگار : 1000 1100D- 1100DTN- 1200- 2200- 2230- 2250- 2280- 2300- 2300N- 2300DTN- 2600- 2800- 2800DT- 2800DTN- CP1700- 70- 100- 110- 500- 510- 800- 815- MFP820- MFP110PLUS- 500MPNP- 500PLUS- 500PS- 800PS- 9110- 9120- 9130- K850- K850DTN

جوهر پرینتر

جوهر پلاتر اچ پی اسکای رنگ آبی SKY HP 500 510 800

9,500,000 ریال
 • برند: SKY
 • کشور سازنده : چین
 • جوهر : دای DYE
 • دستگاه های سازگار : 1000 1100D- 1100DTN- 1200- 2200- 2230- 2250- 2280- 2300- 2300N- 2300DTN- 2600- 2800- 2800DT- 2800DTN- CP1700- 70- 100- 110- 500- 510- 800- 815- MFP820- MFP110PLUS- 500MPNP- 500PLUS- 500PS- 800PS- 9110- 9120- 9130- K850- K850DTN

جوهر پرینتر

جوهر پلاتر اچ پی اسکای رنگ زرد SKY HP 500 510 800

9,500,000 ریال
 • برند: SKY
 • کشور سازنده : چین
 • جوهر : دای DYE
 • دستگاه های سازگار : 1000 1100D- 1100DTN- 1200- 2200- 2230- 2250- 2280- 2300- 2300N- 2300DTN- 2600- 2800- 2800DT- 2800DTN- CP1700- 70- 100- 110- 500- 510- 800- 815- MFP820- MFP110PLUS- 500MPNP- 500PLUS- 500PS- 800PS- 9110- 9120- 9130- K850- K850DTN