پرینتر sure lab D series

این پرینتر از پرینترهای سوزنی جوهرافشان اپسون است. پرینتر SURE LAB D SERIES در وب سایت دنیای کارتریج موجود است.

پرینتر sure lab D series

پرینتر sure lab D series

فیلترهای فعال

تماس بگیرید : 02188944922

پرینتر اپسون EPSON SL‑D700 Printer

حمل رایگان
  • تلفن تماس 88944922-021

اپسون SureLab SL-D700

این دستگاه یک چاپگر باکیفیت بالا برای چاپ تایک متر طول میباشد،همچنین اولین چاپگر 6 عیار چاپی اپسون با تکنولوژی جوهر افشان است. با بهره گیری از چاپگرمیکرو پیزو و تکنولوژی پردازش تصویر همراه با جوهر اصلی Epson مابرای نتایج واضح و واضح. ایده آل است اگربه دنبال چاپ عکس، کارت، تولیدمثل هنر ودیگرمحصولات چاپی باکیفیت است.

تماس بگیرید : 02188944922

پرینتر اپسون EPSON D3000 SR Printer

حمل رایگان
  • تلفن تماس 88944922-021

اپسون SureLab SL-D3000 SRاین دستگاه بااستفاده از تکنولوژی Epson تاییدشده Micro Piezo چاپگر همراه با جوهر اصلی Epson و LUT برای ارائه دقیق تولیدو حداکثر رزولوشن 1440x1440dpi استفاده می کند.UltraChrome D6 پرینتر جوهر افشان رنگی 6 رنگی اپسون به طیف گسترده ای از رنگ ها می رسد که از هالیدنقره ای فراتر می رود.

تماس بگیرید : 02188944922

پرینتر اپسون EPSON D3000 DR Printer

حمل رایگان
  • تلفن تماس 88944922-021

SureLab SL-D3000 بااستفاده ازتکنولوژی Epson تایید شده Micro Piezo چاپگرهمراه باجوهر اصلی Epson و LUT برای ارائه دقیق تولید وحداکثر رزولوشن 1440x1440dpi استفاده می کندUltraChrome D6 پرینتر جوهرافشان رنگی 6 رنگی اپسون به طیف گسترده ای از رنگ ها می رسدکه ازهالی نقره ای فراتر می رود وتولیدتصاویر پر رنگ وزنده راباتراکم سیاه بسیار عالی دارد.