فیلتر محصولات

پروجت PROJET

جوهر پروجت

جوهر پروجت | PROJET  این جوهر ساخت کشور چین میباشد. این جوهر برای برندهای EPSON - CANON - HP انواع مختلفی دارد. میتوانید این جوهر را از وب سایت فروشگاهی دنیای کارتریج تهیه کنید.

پروجت PROJET

پروجت PROJET

36 محصول وجود دارد

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ قرمز ProJet EPSON 100cc Magenta INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                        جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ قرمز

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر پرینتر جوهر 100 سی سی پروجت کانن رنگ قرمز ProJet CANON 100cc Magenta INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی پروجت کانن رنگ قرمز ProJet CANON 100cc Magenta INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                               جوهر 100 سی سی پروجت کانن قرمز رنگ

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر 100 سی سی پروجت کانن رنگ آبی ProJet CANON 100cc Cyan INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی پروجت کانن رنگ آبی ProJet CANON 100cc Cyan INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                              جوهر 100 سی سی پروجت کانن آبی رنگ

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر 100 سی سی پروجت کانن رنگ مشکی ProJet CANON 100cc black INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی پروجت کانن رنگ مشکی ProJet CANON 100cc black INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                             جوهر 100 سی سی پروجت کانن مشکی رنگ

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر 100 سی سی پروجت کانن رنگ مشکی پیگمنت ProJet CANON 100cc black Pigment INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی پروجت کانن رنگ مشکی پیگمنت ProJet CANON 100cc black Pigment INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                  جوهر 100 سی سی پروجت کانن مشکی پیگمنت رنگ

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت کانن رنگ قرمز ProJet CANON 1000CC Magenta INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر لیتری پروجت کانن رنگ قرمز ProJet CANON 1000CC Magenta INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                                  جوهر لیتری پروجت کانن قرمز رنگ

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت کانن رنگ آبی ProJet CANON 1000CC Cyan INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر لیتری پروجت کانن رنگ آبی ProJet CANON 1000CC Cyan INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                                  جوهر لیتری پروجت کانن آبی رنگ

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت کانن رنگ زرد ProJet CANON 1000CC Yellow INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر لیتری پروجت کانن رنگ زرد ProJet CANON 1000CC Yellow INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                                     جوهر لیتری پروجت کانن زرد رنگ

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت کانن رنگ مشکی ProJet CANON 1000CC black INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر لیتری پروجت کانن رنگ مشکی ProJet CANON 1000CC black INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                                جوهر لیتری پروجت کانن مشکی رنگ

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت کانن رنگ مشکی پیگمنت ProJet CANON 1000CC black Pigment INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر لیتری پروجت کانن رنگ مشکی پیگمنت ProJet CANON 1000CC black Pigment INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                          جوهر لیتری پروجت کانن رنگ مشکی پیگمنت

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر 100 سی سی پروجت اپسون ProJet EPSON 100cc INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی پروجت اپسون ProJet EPSON 100cc INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                        جوهر 100 سی سی پروجت اپسون سری 4 و 6 رنگ

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر 100 سی سی پروجت کانن ProJet CANON 100cc INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی پروجت کانن ProJet CANON 100cc INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                            جوهر 100 سی سی پروجت کانن سری 4 و 5 رنگ

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر 100 سی سی پروجت اچ پی ProJet HP 100cc INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی پروجت اچ پی ProJet HP 100cc INK

تماس بگیرید : 02188944922

سری 4 رنگ

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت اپسون ProJet EPSON 1000CC INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر لیتری پروجت اپسون ProJet EPSON 1000CC INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                               جوهر لیتری پروجت اپسون سری 4 و 6 رنگ

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت کانن ProJet CANON 1000CC INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر لیتری پروجت کانن ProJet CANON 1000CC INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                               جوهر لیتری پروجت کانن سری 4 و 5 رنگ

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت اچ پی ProJet HP 1000CC INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر لیتری پروجت اچ پی ProJet HP 1000CC INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                             جوهر لیتری پروجت اچ پی سری 4 رنگ

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ آبی ProJet EPSON 100cc Cyan INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ آبی ProJet EPSON 100cc Cyan INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                        جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ آبی

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ زرد ProJet EPSON 100cc Yellow INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ زرد ProJet EPSON 100cc Yellow INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                        جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ زرد

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ قرمز روشن ProJet EPSON 100cc Light Magenta INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ قرمز روشن ProJet EPSON 100cc Light Magenta INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                        جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ قرمز روشن

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود
جوهر پرینتر جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ آبی روشن ProJet EPSON 100cc Light Cyan INK
 • ناموجود

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ آبی روشن ProJet EPSON 100cc Light Cyan INK

تماس بگیرید : 02188944922

                                        جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ آبی روشن

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

موجود: ناموجود