پایش در

برند
جوهر پرینتر
جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ
اصلی(ORIGINAL)
جوهر
رنگ جوهر
رنگ جوهر
پایش

پروجت PROJET

جوهر پروجت

جوهر پروجت | PROJET  این جوهر ساخت کشور چین میباشد. این جوهر برای برندهای EPSON - CANON - HP انواع مختلفی دارد. میتوانید این جوهر را از وب سایت فروشگاهی دنیای کارتریج تهیه کنید.

پروجت PROJET

پروجت PROJET

جوهر پرینتر جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ قرمز ProJet EPSON 100cc Magenta INK
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ قرمز ProJet EPSON 100cc Magenta INK

حمل رایگان

                                        جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ قرمز

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر پرینتر جوهر 100 سی سی پروجت اپسون ProJet EPSON 100cc INK
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

جوهر 100 سی سی پروجت اپسون ProJet EPSON 100cc INK

حمل رایگان

                                        جوهر 100 سی سی پروجت اپسون سری 4 و 6 رنگ

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ آبی روشن ProJet EPSON 1000CC Light Cyan INK
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ آبی روشن ProJet EPSON 1000CC Light Cyan INK

حمل رایگان

                                               جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ آبی روشن

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ قرمز ProJet EPSON 1000CC Magenta INK
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ قرمز ProJet EPSON 1000CC Magenta INK

حمل رایگان

                                               جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ قرمز

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ زرد ProJet EPSON 1000CC Yellow INK
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ زرد ProJet EPSON 1000CC Yellow INK

حمل رایگان

                                               جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ زرد

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ مشکی ProJet EPSON 1000CC black INK
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ مشکی ProJet EPSON 1000CC black INK

حمل رایگان

                                               جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ مشکی

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ قرمز روشن ProJet EPSON 1000CC Light Magenta INK
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ قرمز روشن ProJet EPSON 1000CC Light Magenta INK

حمل رایگان

                                               جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ قرمز روشن

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ آبی ProJet EPSON 1000CC Cyan INK
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ آبی ProJet EPSON 1000CC Cyan INK

حمل رایگان

                                               جوهر لیتری پروجت اپسون رنگ آبی

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت اچ پی رنگ قرمز ProJet HP 1000CC Magenta INK
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

جوهر لیتری پروجت اچ پی رنگ قرمز ProJet HP 1000CC Magenta INK

حمل رایگان

                                             جوهر لیتری پروجت اچ پی رنگ قرمز

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر پرینتر جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ آبی روشن ProJet EPSON 100cc Light Cyan INK
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ آبی روشن ProJet EPSON 100cc Light Cyan INK

حمل رایگان

                                        جوهر 100 سی سی پروجت اپسون رنگ آبی روشن

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت اچ پی رنگ آبی ProJet HP 1000CC Cyan INK
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

جوهر لیتری پروجت اچ پی رنگ آبی ProJet HP 1000CC Cyan INK

حمل رایگان

                                             جوهر لیتری پروجت اچ پی رنگ آبی

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر پرینتر جوهر لیتری پروجت اچ پی رنگ زرد ProJet HP 1000CC Yellow INK
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

جوهر لیتری پروجت اچ پی رنگ زرد ProJet HP 1000CC Yellow INK

حمل رایگان

                                             جوهر لیتری پروجت اچ پی رنگ زرد

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.