پایش با

طرح فابریک شرکتی ( گارانتی دنیای کارتریج )

طرح فابریک شرکتی ( گارانتی دنیای کارتریج )

کارتریج کانن

کارتریج کانن

نوع کاربری (توصیه شده) :

نوع کاربری (توصیه شده) :

گارانتی

گارانتی

لیزر مشکی کانن Canon

لیزر مشکی کانن

کارتریج لیزی کانن به دو دسته کارتریج لیزر مشکی کانن و کارتریج لیزر رنگی کانن تقسیم بندی میشود . کارتریج لیزر مشکی کانن برای پرینترهای کانن که تک رنگ هستند استفاده شده و این کارتریج در دو مدل فابریک و طرح در وبسایت دنیای کارتریج به فروش میرسد .

لیزر مشکی کانن canon

لیزر مشکی کانن Canon

پایش های فعال