لیزر مشکی اچ پی جی اند بی G&B HP

کارتریج G&B از سری تولیدات داخلی است . ما گزینه های متنوعی برای انتخاب کارتریج این پرینتر به شما ارائه میکنیم.

لیزر مشکی اچ پی جی اند بی G&B HP

لیزر مشکی اچ پی جی اند بی G&B HP

تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 12A AL-C2612C تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 12A AL-C2612C
 • ناموجود

کارتریج | تونر

تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 12A AL- C2612C

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: G&B
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: مشکی (BLACK)
 • کدفنی : C2612C
 • کارکرد: 2500 برگ
 • پرینترهای سازگار :   1010- 1012- 1015- 3055- 3052- 3050- 3030- 3020- 3015- 1022- 1020-1018 

اصلی ( original)

موجود: ناموجود
تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 83A AL-CH283C تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 83A AL-CH283C
 • ناموجود

کارتریج | تونر

تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 83A AL-CH283C

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: G&B
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: مشکی (BLACK)
 • کدفنی : CH283C
 • کارکرد: 2300 برگ
 • پرینترهای سازگار : M201dw - M225dn - M127fs - M127fw - M127fn - M125nw - M225dw - M225dn - M125a

اصلی ( original)

موجود: ناموجود
تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 55A AL-CH255C تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 55A AL-CH255C
 • ناموجود

کارتریج | تونر

تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 55A AL-CH255C

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: G&B
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: مشکی (BLACK)
 • کدفنی : CH255C
 • کارکرد: 6000 برگ
 • پرینترهای سازگار : M525dn - M525f - P3015dn - P3015n - P3015x - M525c - P3015 - P3015d - M521dn - 500 

اصلی ( original)

موجود: ناموجود
تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 51A AL-CH7551C تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 51A AL-CH7551C
 • ناموجود

کارتریج | تونر

تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 51A AL-CH7551C

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: G&B
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: مشکی (BLACK)
 • کدفنی : CH7551C
 • کارکرد: 6500 برگ
 • پرینترهای سازگار :   MF244dw - MF237w - MF232w - MF211- MF249dw - MF247dw - MF229dw - MF212w - MF217w - MF216n , MF236n , MF235

اصلی ( original)

موجود: ناموجود
تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 64A AL-CH364C تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 64A AL-CH364C
 • ناموجود

کارتریج | تونر

تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 64A AL-CH364C

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: G&B
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: مشکی (BLACK)
 • کدفنی : CH364C
 • کارکرد: 10000 برگ
 • پرینترهای سازگار : P4014n - P4515n - P4015x - P4014dn - P4515x - P4515tn - P4015dn - P4015tn

اصلی ( original)

موجود: ناموجود
تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 90A AL-CH390C تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 90A AL-CH390C
 • ناموجود

کارتریج | تونر

تونر کارتریج جی اند بی اچ پی G&B HP 90A AL-CH390C

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: G&B
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: مشکی (BLACK)
 • کدفنی : CH390C
 • کارکرد: 10000 برگ
 • پرینترهای سازگار : M601dn - M601n - M602dn -M602n -M602x - M603dn -M603n - M603xh -M4555f -M4555fskm - M4555h

اصلی ( original)

موجود: ناموجود