لیزری کونیکا مینولتا Konica Minolta

از همکاری و به هم پیوستن دو شرکت بزرگ کونیکا و مینولتا ، شرکت کونیکا مینولتا به وجود امد . میتوانید کارتریج های این برند را از سایت دنیای کارتریج تهیه کنید.

لیزری کونیکا مینولتا Konica Minolta

لیزری کونیکا مینولتا Konica Minolta

کارتریج لیزری کارتریج تونر طرح فابریک کونیکا مینولتا مشکی Cartridge Konica Minolta black C350 C351 کارتریج لیزری کارتریج تونر طرح فابریک کونیکا مینولتا مشکی Cartridge Konica Minolta black C350 C351
 • ناموجود

کارتریج لیزری

کارتریج تونر طرح فابریک کونیکا مینولتا مشکی C350 C351

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند : Konica Minolta
 • تکنولوژی : لیزری مشکی
 • رنگ : مشکی (black)
 • کدفنی : C350 / C351
 • کارکرد : 11500 برگ
 • پرینترهای سازگار : Konica Minolta bizhub C350 , C351 , C450 , C450P

اصلی (Orginal)

موجود: ناموجود
ست کارتریج تونر کپی کونیکا مینولتا اورجینال bizhub C8000 ست کارتریج تونر کپی کونیکا مینولتا اورجینال bizhub C8000
 • ناموجود

کارتریج لیزری

ست کارتریج تونر کپی کونیکا مینولتا اورجینال bizhub C8000

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند : Konica Minolta
 • تکنولوژی : لیزری مشکی
 • رنگ : ست چهار رنگ (مشکی - قرمز - آبی - زرد)
 • کدفنی : C8000
 • حجم : هر بطری 1500 گرم
 • پرینترهای سازگار : Konica Minolta C221/281/7122/224/284/364/7828

اصلی (Orginal)

موجود: ناموجود
ست کارتریج تونر کپی کونیکا مینولتا اورجینال C654 ست کارتریج تونر کپی کونیکا مینولتا اورجینال C654
 • ناموجود

کارتریج لیزری

ست کارتریج تونر کپی کونیکا مینولتا اورجینال C654

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند : Konica Minolta
 • تکنولوژی : لیزری مشکی
 • رنگ : ست چهار رنگ (مشکی - قرمز - آبی - زرد)
 • کدفنی : C654
 • کارکرد : 31200 برگ مشکی و 47200 برگ رنگی
 • پرینترهای سازگار : Konica Minolta bizhub C654 , C654e , C754 , C754e

اصلی (Orginal)

موجود: ناموجود
ست کارتریج تونر کپی کونیکا مینولتا اورجینال C454 ست کارتریج تونر کپی کونیکا مینولتا اورجینال C454
 • ناموجود

کارتریج لیزری

ست کارتریج تونر کپی کونیکا مینولتا اورجینال C454

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند : Konica Minolta
 • تکنولوژی : لیزری مشکی
 • رنگ : ست چهار رنگ (مشکی - قرمز - آبی - زرد)
 • کدفنی : C454
 • کارکرد : 26000 برگ مشکی و 27000 برگ رنگی
 • پرینترهای سازگار : Konica Minolta bizhub C454, C454e, C554, C554e

اصلی (Orginal)

موجود: ناموجود
ست کارتریج تونر طرح فابریک کونیکا مینولتا C350 C351 ست کارتریج تونر طرح فابریک کونیکا مینولتا C350 C351
 • ناموجود

کارتریج لیزری

ست کارتریج تونر طرح فابریک کونیکا مینولتا C350 C351

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند : Konica Minolta
 • تکنولوژی : لیزری مشکی
 • رنگ : ست چهار رنگ (مشکی - قرمز - آبی - زرد)
 • کدفنی : C350 / C351
 • کارکرد : 11500 برگ
 • پرینترهای سازگار : Konica Minolta bizhub C350 , C351 , C450 , C450P

اصلی (Orginal)

موجود: ناموجود
کارتریج تونر طرح فابریک کونیکا مینولتا آبی C350 C351 کارتریج تونر طرح فابریک کونیکا مینولتا آبی C350 C351
 • ناموجود

کارتریج لیزری

کارتریج تونر طرح فابریک کونیکا مینولتا آبی C350 C351

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند : Konica Minolta
 • تکنولوژی : لیزری
 • رنگ : آبی cyan
 • کدفنی : C350 / C351
 • کارکرد : 11500 برگ
 • پرینترهای سازگار : Konica Minolta bizhub C350 , C351 , C450 , C450P

اصلی (Orginal)

موجود: ناموجود
ست کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا C451 C550 ست کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا C451 C550
 • ناموجود

کارتریج لیزری

ست کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا C451 C550

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند : Konica Minolta
 • تکنولوژی : لیزری مشکی
 • رنگ : ست چهار رنگ (مشکی - قرمز - آبی - زرد)
 • کدفنی : C550 / C451
 • کارکرد : 45000 برگ مشکی - 27000 برگ رنگی
 • پرینترهای سازگار : Konica Minolta C451 - C550 - C650

اصلی (Orginal)

موجود: ناموجود
کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا زرد C451 C550 کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا زرد C451 C550
 • ناموجود

کارتریج لیزری

کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا زرد C451 C550

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند : Konica Minolta
 • تکنولوژی : لیزری
 • رنگ : زرد yellow
 • کدفنی : C550 / C451
 • کارکرد : 27000 برگ رنگی
 • پرینترهای سازگار : Konica Minolta C451 - C550 - C650

اصلی (Orginal)

موجود: ناموجود
کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا قرمز C451 C550 کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا قرمز C451 C550
 • ناموجود

کارتریج لیزری

کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا قرمز C451 C550

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند : Konica Minolta
 • تکنولوژی : لیزری
 • رنگ : قرمز magenta
 • کدفنی : C550 / C451
 • کارکرد : 27000 برگ رنگی
 • پرینترهای سازگار : Konica Minolta C451 - C550 - C650

اصلی (Orginal)

موجود: ناموجود
کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا آبی Cyan C451 C550 کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا آبی Cyan C451 C550
 • ناموجود

کارتریج لیزری

کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا آبی Cyan C451 C550

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند : Konica Minolta
 • تکنولوژی : لیزری
 • رنگ : آبی cyan
 • کدفنی : C550 / C451
 • کارکرد : 27000 برگ رنگی
 • پرینترهای سازگار : Konica Minolta C451 - C550 - C650

اصلی (Orginal)

موجود: ناموجود
کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا مشکی Black C451 C550 کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا مشکی Black C451 C550
 • ناموجود

کارتریج لیزری

کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا مشکی Black C451 C550

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند : Konica Minolta
 • تکنولوژی : لیزری
 • رنگ : مشکی black
 • کدفنی : C550 / C451
 • کارکرد : 45000 برگ مشکی
 • پرینترهای سازگار : Konica Minolta C451 - C550 - C650

اصلی (Orginal)

موجود: ناموجود
ست چهار رنگ کارتریج کونیکا مینولتا C452 ست چهار رنگ کارتریج کونیکا مینولتا C452
 • ناموجود

کارتریج لیزری

ست کارتریج تونر کونیکا مینولتا C452

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند : Konica Minolta
 • تکنولوژی : لیزری مشکی
 • رنگ : ست چهار رنگ (مشکی - قرمز - آبی - زرد)
 • کدفنی : C452
 • کارکرد : 45000 برگ مشکی - 30000 برگ رنگی
 • پرینترهای سازگار : Konica Minolta C452 , C552 , C552DS , C652 , C652DS

اصلی (Orginal)

موجود: ناموجود
کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا رنگ زرد C452 C552 کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا رنگ زرد C452 C552
 • ناموجود

کارتریج لیزری

کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا رنگ زرد C452 C552

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند : Konica Minolta
 • تکنولوژی : لیزری مشکی
 • رنگ : زرد yellow
 • کدفنی :  C452 - C552
 • کارکرد : 30000 برگ رنگی
 • پرینترهای سازگار : Konica Minolta C452 , C552 , C552DS , C652 , C652DS

اصلی (Orginal)

موجود: ناموجود
کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا رنگ قرمز C452 C552 کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا رنگ قرمز C452 C552
 • ناموجود

کارتریج لیزری

کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا رنگ قرمز C452 C552

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند : Konica Minolta
 • تکنولوژی : لیزری
 • رنگ : قرمز MAGENTA
 • کدفنی :  C452 - C552
 • کارکرد : 30000 برگ رنگی
 • پرینترهای سازگار : Konica Minolta C452 , C552 , C552DS , C652 , C652DS

اصلی (Orginal)

موجود: ناموجود
کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا رنگ آبی C452 C552 کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا رنگ آبی C452 C552
 • ناموجود

کارتریج لیزری

کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا رنگ آبی C452 C552

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند : Konica Minolta
 • تکنولوژی : لیزری
 • رنگ : آبی cyan
 • کدفنی :  C452 - C552
 • کارکرد : 30000 برگ رنگی
 • پرینترهای سازگار : Konica Minolta C452 , C552 , C552DS , C652 , C652DS

اصلی (Orginal)

موجود: ناموجود
کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا رنگ مشکی C452 C552 کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا رنگ مشکی C452 C552
 • ناموجود

کارتریج لیزری

کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا رنگ مشکی C452 C552

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند : Konica Minolta
 • تکنولوژی : لیزری
 • رنگ : مشکی black
 • کدفنی :  C452 - C552
 • کارکرد : 45000 برگ مشکی
 • پرینترهای سازگار : Konica Minolta C452 , C552 , C552DS , C652 , C652DS

اصلی (Orginal)

موجود: ناموجود