لیزری کونیکا مینولتا Konica Minolta

از همکاری و به هم پیوستن دو شرکت بزرگ کونیکا و مینولتا ، شرکت کونیکا مینولتا به وجود امد . میتوانید کارتریج های این برند را از سایت دنیای کارتریج تهیه کنید.

لیزری کونیکا مینولتا Konica Minolta

لیزری کونیکا مینولتا Konica Minolta

فیلترهای فعال

تماس بگیرید : 02188944922

ست کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا Cartridge Set Konica Minolta C451 C550

حمل رایگان
 • تلفن تماس 88944922-021

 

ست کارتریج تونر کونیکا مینولتا اورجینال با کد  C451/C550 شامل چهار رنگ تونر است که هر رنگ یک بطری تونر مجزا به حساب می آید.این ست کارتریج تونر, اصلی است که توسط کارخانه سازنده دستگاه پرینتر یا کپی تولید و با هولوگرام اصلی توزیع می شود.کارکرد این محصول تا 45000 صفحه مشکی و تا 27000 صفحه رنگی است.

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا زرد Cartridge Konica Minolta Yellow C451 C550

حمل رایگان
 • تلفن تماس 88944922-021

کارتریج تونر کونیکا مینولتا اورجینال زرد با کد C451/C550  شامل یک بطری تونررنگ زرد است. این کارتریج تونر, اصلی است که توسط کارخانه سازنده دستگاه پرینتر یا کپی تولید و با هولوگرام اصلی توزیع می شود.کارکرد این محصول تا 27000 صفحه  است.

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا قرمز Cartridge Konica Minolta Magenta C451 C550

حمل رایگان
 • تلفن تماس 88944922-021

کارتریج تونر کونیکا مینولتا اورجینال قرمز با کد C451/C550 شامل یک بطری تونر رنگ قرمز است. این کارتریج تونر, اصلی است که توسط کارخانه سازنده دستگاه پرینتر یا کپی تولید و با هولوگرام اصلی توزیع می شود.کارکرد این محصول تا 27000 صفحه  است.

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج تونر طرح فابریک کونیکا مینولتا مشکی Cartridge Konica Minolta black C350 C351

حمل رایگان
 • تلفن تماس 88944922-021

کارتریج تونر کونیکا مینولتا مشکی طرح اورجینال با کد C350/C351 شامل یک بطری تونر با رنگ مشکی است. این کارتریج تونر, طرح اورجینال است که  توسط شرکت های غیر سازنده پرینتر و کپی تولید می شوند که کلیه قطعات آن تولید اول هستند. کارکرد این محصول تا 11500 صفحه است.

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا آبی Cartridge Konica Minolta Cyan C451 C550

حمل رایگان
 • تلفن تماس 88944922-021

کارتریج تونر کونیکا مینولتا اورجینال آبی با کد C451/C550  شامل یک بطری تونر رنگ آبی است. این کارتریج تونر, اصلی است که توسط کارخانه سازنده دستگاه پرینتر یا کپی تولید و با هولوگرام اصلی توزیع می شود.کارکرد این محصول تا 27000 صفحه  است.

تماس بگیرید : 02188944922

ست کارتریج تونر کپی کونیکا مینولتا اورجینال Cartridge Set Konica Minolta bizhub C8000

حمل رایگان
 • تلفن تماس 88944922-021

ست کارتریج تونر کپی کونیکا مینولتا اورجینال با کد  C8000 شامل چهار رنگ تونر است که هر رنگ یک بطری تونر مجزا به حساب می آید. این ست کارتریج تونر, اصلی است که توسط کارخانه سازنده دستگاه پرینتر یا کپی تولید و با هولوگرام اصلی توزیع می شود.

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا مشکی Cartridge Konica Minolta Black C451 C550

حمل رایگان
 • تلفن تماس 88944922-021

 کارتریج تونر کونیکا مینولتا اورجینال مشکی با کد  C451/C550 شامل یک بطری تونررنگ مشکی است.این کارتریج تونر, اصلی است که توسط کارخانه سازنده دستگاه پرینتر یا کپی تولید و با هولوگرام اصلی توزیع می شود.کارکرد این محصول تا 27000 صفحه  است.

تماس بگیرید : 02188944922

ست کارتریج تونر کپی کونیکا مینولتا اورجینال Cartridge Set Konica Minolta C654

حمل رایگان
 • تلفن تماس 88944922-021

ست کارتریج تونر کپی کونیکا مینولتا اورجینال با کد  C654 شامل چهار رنگ تونر است که هر رنگ یک بطری تونر مجزا به حساب می آید. این ست کارتریج تونر, اصلی است که توسط کارخانه سازنده دستگاه پرینتر یا کپی تولید و با هولوگرام اصلی توزیع می شود.کارکرد این محصول تا 31200 صفحه مشکی و تا 47200 صفحه رنگی است.

تماس بگیرید : 02188944922

ست کارتریج تونر کونیکا مینولتا Cartridge Set Konica Minolta C452

حمل رایگان
 • تلفن تماس 88944922-021

ست کارتریج تونر کونیکا مینولتا اورجینال با کد  C452 شامل چهار رنگ تونر است که هر رنگ یک بطری تونر مجزا به حساب می آید.
 این ست کارتریج تونر, اصلی است که توسط کارخانه سازنده دستگاه پرینتر یا کپی تولید و با هولوگرام اصلی توزیع می شود. کارکرد این محصول تا 45000 صفحه مشکی و تا 30000 صفحه رنگی است.

تماس بگیرید : 02188944922

ست کارتریج تونر کپی کونیکا مینولتا اورجینال Cartridge Set Konica Minolta C454

حمل رایگان
 • تلفن تماس 88944922-021

ست کارتریج تونر کپی کونیکا مینولتا اورجینال با کد  C454 شامل چهار رنگ تونر است که هر رنگ یک بطری تونر مجزا به حساب می آید. این ست کارتریج تونر, اصلی است که توسط کارخانه سازنده دستگاه پرینتر یا کپی تولید و با هولوگرام اصلی توزیع می شود.کارکرد این محصول تا 26000 صفحه مشکی و تا 27000 صفحه رنگی است.

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج تونر اورجینال کونیکا مینولتا رنگ زرد Cartridge Konica Minolta Yellow C452 C552

حمل رایگان
 • تلفن تماس 88944922-021

کارتریج تونر کونیکا مینولتا اورجینال زرد با کد  C452/C552 شامل یک بطری تونررنگ زرد است. این کارتریج تونر, اصلی است که توسط کارخانه سازنده دستگاه پرینتر یا کپی تولید و با هولوگرام اصلی توزیع می شود.کارکرد این محصول تا 30000 صفحه  است.

تماس بگیرید : 02188944922

ست کارتریج تونر طرح فابریک کونیکا مینولتا Cartridge Set Konica Minolta C350 C351

حمل رایگان

تلفن تماس 88944922-021

ست کارتریج تونر کونیکا مینولتا طرح اورجینال با کد C350/C351  شامل چهار رنگ تونر است که هر رنگ یک بطری تونر مجزا به حساب می آید. این ست کارتریج تونر, طرح اورجینال است که  توسط شرکت های غیر سازنده پرینتر و کپی تولید می شوند که کلیه قطعات آن تولید اول هستند. کارکرد این محصول تا 11500 صفحه است.