قابل شارژ کانن Canon

کارتریج قابل شارژ canon

خرید و شارژ کارتریج های قابل شارژ برند کانن برای پرینترهای جوهرافشان canon از طریق وب سایت دنیای کارتریج میسر است . با خرید کارتریج قابل شارژ برای پرینترهای جوهرافشان به جای خرید کارتریج جدید ، بدون نیاز به پرداخت هزینه های سنگین میتوانید چندین بار از کارتریج قابل شارژ استفاده کرده و آن را مجددا شارژ کنید .

قابل شارژ کانن Canon

قابل شارژ کانن Canon

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ

کارتریج قابل شارژ جوهرافشان کانن 550-CANON 551

8,800,000 ریال
 • برند: CANON
 • رنگ: 5 رنگ
 • شناسه : 550-551
 • همراه چیپ اتوریست
 • کارکرد : 120 برگ با هر بار شارژ
 • پرینترهای سازگار : MG6450 – Mg6650 – Mg7150 – Mg7550 – Mx725 – Mx925-Ip7200 – Ip7250 – Ip8750 – Ix6850 – Mg5450 – Mg5550 – Mg5650 – Mg6350

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ

کارتریج قابل شارژ جوهرافشان کانن 450-CANON 451

8,800,000 ریال
 • برند: CANON
 • رنگ: 5 رنگ
 • شناسه : 450-451
 • همراه چیپ اتوریست
 • کارکرد : 120 برگ با هر بار شارژ
 • پرینترهای سازگار : Ip7240- Mg5440- Mg6340- Mx924 -Ip8740 - Ix6840 -Mg5540 - Mg6440 - Mg7140 - Mx924 - MG5640 - MG6640 - MG7540

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ

کارتریج قابل شارژ جوهرافشان کانن CANON 426-425

6,800,000 ریال
 • برند: CANON
 • رنگ: 5 رنگ
 • شناسه : 426-425
 • همراه چیپ اتوریست
 • کارکرد : 120 برگ با هر بار شارژ
 • پرینترهای سازگار :  IP4810 / IP4820 / IP4840 / IP4850 / IP4870 / IP4880 / MG5120 / MG5140 / MG5150 / MG5170 / MG5180 / MG5210 / MG5220 / MG5240 / MG5250 / MG5270 / ip4840 / Ip4940 / Ix6540 / Mg5140 / Mg5240 / Mg5340 / Mx714 / Mx884 / Mx894

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ

کارتریج قابل شارژ پرینتر جوهرافشان کانن CANON ip7240

8,800,000 ریال
 • برند: CANON
 • رنگ: 5 رنگ
 • شناسه : ip7240
 • همراه چیپ اتوریست
 • کارکرد : 120 برگ با هر بار شارژ
 • پرینترهای سازگار : Ip7240- Mg5440- Mg6340- Mx924 -Ip8740 - Ix6840 -Mg5540 - Mg6440 - Mg7140 - Mx924 - MG5640 - MG6640 - MG7540

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ

کارتریج قابل شارژ پرینترهای کانن CANON IP4940 - IP4840

6,800,000 ریال
 • برند: CANON
 • رنگ: 5 رنگ
 • شناسه : IP4940 - IP4840
 • همراه چیپ اتوریست
 • کارکرد : 120 برگ با هر بار شارژ
 • پرینترهای سازگار :  IP4810 / IP4820 / IP4840 / IP4850 / IP4870 / IP4880 / MG5120 / MG5140 / MG5150 / MG5170 / MG5220 / MG5240 / MG5250 / MG5270

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ

کارتریج قابل شارژ پرینتر کانن CANON IP7250

8,800,000 ریال
 • برند: CANON
 • رنگ: 5 رنگ
 • شناسه : IP7250
 • همراه چیپ اتوریست
 • کارکرد : 120 برگ با هر بار شارژ
 • پرینترهای سازگار : Ip7200 – Ip7250 – Ip8750 – Ix6850 – Mg5450 – Mg5550 – Mg5650 – Mg6350 – Mg6540 – Mg6650 – Mg7150 – Mg7550 – Mx725 – Mx925

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ

کارتریج قابل شارژ جوهرافشان کانن CANON 270-271

9,000,000 ریال
 • برند: CANON
 • رنگ: پنج رنگ اصلی
 • شناسه : PGI-270 / CLI-271
 • همراه چیپ اتوریست
 • کارکرد : هر بار شارژ مجدد برابر با 120 برگ پرینت
 • پرینترهای سازگار : Canon PIXMA MG5720, MG5721, MG5722, MG6820, MG6821, MG6822, MG7700, MG7720, TS5020, TS6020, TS8020, And TS9020

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ

کارتریج قابل شارژ جوهرافشان کانن CANON 250-251

8,000,000 ریال
 • برند: CANON
 • رنگ: پنج رنگ اصلی
 • شناسه : 250-251
 • همراه چیپ اتوریست
 • کارکرد : هر بار شارژ مجدد برابر با 120 برگ پرینت
 • پرینترهای سازگار : MG5520, MG6620, MG7120, MG7520, MG5420, MG5422, MG5520, MG5522, MG5620, MG6320, MG6420, MG6620, MG7120, MG7520, MX722, MX922, IP7220, IP8720,IX6820

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ

کارتریج قابل شارژ جوهرافشان کانن CANON MX922

8,000,000 ریال
 • برند: CANON
 • رنگ: پنج رنگ اصلی
 • شناسه : MX922
 • همراه چیپ اتوریست
 • کارکرد : هر بار شارژ مجدد برابر با 120 برگ پرینت
 • پرینترهای سازگار : MG5520, MG6620, MG7120, MG7520, MG5420, MG5422, MG5520, MG5522, MG5620, MG6320, MG6420, MG6620, MG7120, MG7520, MX722, MX922, IP7220, IP8720,IX6820

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ

کارتریج قابل شارژ جوهرافشان کانن CANON TS5020

9,000,000 ریال
 • برند: CANON
 • رنگ: پنج رنگ اصلی
 • شناسه : TS5020
 • همراه چیپ اتوریست
 • کارکرد : هر بار شارژ مجدد برابر با 120 برگ پرینت
 • پرینترهای سازگار : Canon PIXMA MG5720, MG5721, MG5722, MG6820, MG6821, MG6822, MG7700, MG7720, TS5020, TS6020, TS8020, TS9020