فوم رول لیزر رنگی اچ پی

در داخل هر کارتریج تونر اجزای زیادی وجود دارند که برای تهیه نسخه چاپی شما با یکدیگر کار می کنند.یکی از این اجزا فوم رول می باشد.جنس این فوم ها معمولا از نمد یا لاستیک است.در واقع فوم رول ها با هر بار چرخش خود درام را پاکسازی و عمل پرینت را انجام می دهند. فوم رول ها انواع مختلف دارد که در اینجا فوم رول لیزر رنگی اچ پی در اختیار کاربران قرار گرفته است .

فوم رول لیزر رنگی اچ پی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 125A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 125A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 125A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP   
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد - آبی - مشکی
 • کارکرد : 2200 برگ مشکی و 1400  برگ رنگی
 • شناسه : CB540A – CB541A – CB542A - CB543A
 • دستگاه های سازگار: CP1215 , CM1312 Mfp , Cp1515n , Cp1518n
موجود: ناموجود
فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 128A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 128A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 128A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP 
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد – آبی - مشکی
 • کارکرد : 2000 برگ مشکی و 1300 برگ رنگی
 • شناسه : CE320A – CE321A – CE322A - CE323A
 • دستگاه های سازگار: CP1525n - CP1525nw - CM1415fn - CM1415fnw
موجود: ناموجود
فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 131A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 131A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 131A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP 
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد – آبی - مشکی
 • کارکرد : 1600 برگ مشکی و 1800 برگ رنگی
 • شناسه : CF210A – CF211A – CF212A - CF213A
 • دستگاه های سازگار: M251nw - M251n - M276nw - M276n
موجود: ناموجود
فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 124A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 124A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 124A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP 
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد – آبی - مشکی
 • کارکرد : 2500 برگ مشکی و 2000 برگ رنگی
 • شناسه : Q6000A - Q6001A - Q6002A - Q6003A
 • دستگاه های سازگار: 1600- 2600 - 2605 - CM1015mfp - CM1017mfp
موجود: ناموجود
فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 305A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 305A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 305A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برندHP 
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد – آبی - مشکی
 • کارکرد : 2200 برگ مشکی و 2600 برگ رنگی
 • شناسه : CE410A - CE411A - CE412A - CE413A
 • دستگاه های سازگار: M375nw - M475dn - M475dw - M451dn - M451dw - M451nw - PRO300 - PRO400 - 300mfp - M351a
موجود: ناموجود
فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 307A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 307A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 307A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP 
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد – آبی - مشکی
 • کارکرد : 7000 برگ مشکی و 7300 برگ رنگی
 • شناسه : CE740A - CE741A - CE742A - CE743A
 • دستگاه های سازگار : CP5225dn - CP5225 - CP5225
موجود: ناموجود
فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 503A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 503A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 503A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP 
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد – آبی - مشکی
 • کارکرد : 2200 برگ مشکی و 1400 برگ رنگی
 • شناسه : Q7583A - Q7582A - Q7581A - Q6470A
 • دستگاه های سازگار: CP3505 , 3800
موجود: ناموجود
فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 504A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 504A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 504A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP 
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد – آبی - مشکی
 • کارکرد : 2200 برگ مشکی و 1400 برگ رنگی
 • شناسه : ce253a - ce251a - ce252a - ce250a
 • دستگاه های سازگار: CP3525 , CM3530
موجود: ناموجود
فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 204A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 204A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 204A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP 
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد – آبی - مشکی
 • کارکرد : 2200 برگ مشکی و 1400 برگ رنگی
 • شناسه : cf510a - cf511a - cf512a - cf513a
 • دستگاه های سازگار: HP Color LaserJet Pro MFP M180nw (T6B74A # BGJ)
موجود: ناموجود
فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 507A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 507A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 507A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP 
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد – آبی - مشکی
 • کارکرد : 5500 برگ مشکی و 6000 برگ رنگی
 • شناسه : CE400A - CE401A - CE402A - CE403A
 • دستگاه های سازگار: M575dn - M575f - M575c - M551dn - M551n - M551xh - M570dn - M570dw
موجود: ناموجود
فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 641A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 641A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 641A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP 
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد – آبی - مشکی
 • کارکرد : 9000 برگ مشکی و 8000 برگ رنگی
 • شناسه : C9720A - C9721A - C9722A - C9723A
 • دستگاه های سازگار:  4600 , 4610 , 4650
موجود: ناموجود
فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 645A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 645A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 645A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP 
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد – آبی - مشکی
 • کارکرد : 13000 برگ مشکی و 12000 برگ رنگی
 • شناسه : C9730A - C9731A - C9732A - C9733A
 • دستگاه های سازگار: 5500 , 5550
موجود: ناموجود
فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 201A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 201A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 201A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP 
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد – آبی - مشکی
 • کارکرد : 1600 برگ مشکی و 1800 برگ رنگی
 • شناسه : CF400A - CF401A - CF402A - CF403A
 • دستگاه های سازگار: M277n , M277dw , M252n , M252dw , M274n
موجود: ناموجود
فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 205A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 205A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 205A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP 
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد – آبی - مشکی
 • کارکرد : 1100 برگ مشکی و 900 برگ رنگی
 • شناسه : CF530A - CF531A - CF532A - CF533A
 • دستگاه های سازگار: HP M180n , HP M181fw , M154
موجود: ناموجود
فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 122A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 122A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 122A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد – آبی - مشکی
 • کارکرد : 5000 برگ مشکی و 4000 برگ رنگی
 • شناسه : Q3960A - Q3961A - Q3962A - Q3963A
 • دستگاه های سازگار: HP Color LaserJet 2550Ln , HP Color LaserJet 2550n , HP Color LaserJet 2820 , HP Color LaserJet 2550L , HP Color LaserJet 2840
موجود: ناموجود
فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 312A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 312A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 312A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP   
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد – آبی - مشکی
 • کارکرد : 2400 برگ مشکی و 2700 برگ رنگی
 • شناسه : CF380A - CF381A - CF382A - CF383A
 • دستگاه های سازگار : MFP M476dn , MFP M476dw , MFP M476nw
موجود: ناموجود
فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 410A فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 410A
 • ناموجود

محصولات جانبی

فوم رول کارتریج لیزر رنگی اچ پی HP 410A

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: HP   
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: قرمز  - زرد – آبی - مشکی
 • کارکرد : 2300 برگ مشکی و 2300 برگ رنگی
 • شناسه : CF410A - CF411A - CF412A - CF413A
 • دستگاه های سازگار: MFP M477fnw , MFP M477fdn , MFP M477fdw , MFP M377dw , M452dn , M452nw , M452dw
موجود: ناموجود