ریبون پرینتر سوزنی

هد چاپگر متشکل از ۹ تا ۲۴ سوزن می‌باشد که در یک یا دو خط پشت سرهم و بطور مستقیم قرار دارد. در انتهای هر سوزن یک سیم پیچ وجود دارد. برای چاپ از سیستم به سیم پیچ انتهای هر سوزن مورد نظر سیگنالی ارسال می‌شود که پس از تقویت به سولنویید سوزنها ارسال می‌شود که به دلیل میدان مغناطیسی حاصل از سولنویید، سوزن به سمت کاغذ پرتاب می‌شود.پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند. ریبون ها براساس تعداد چاپ کاراکترها مورد مصرف قرار می گیرند و تمام می شوند.

ریبون پرینتر سوزنی

ریبون پرینتر سوزنی

کارتریج ریبون پرینتر سیتیزن Ribbon Printer Cartridges Citizen DP600
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر سیتیزن Ribbon Printer Cartridges Citizen DP600

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: Citizen
 • مدل : DP600
 • ساخت : چین
 • دستگاه های سازگار :  Citizen CBM700 - Citizen CBM710 - Citizen CBM720 - Citizen CBM730 - Citizen CBM750 - Citizen DP600 - Citizen DP610 - Citizen DP611 - Citizen DP612 - Citizen DP612G - Citizen DP614 - Citizen DP617 - Citizen DP620 - Citizen DP622 - Citizen DP624- Citizen DP627 - Citizen DP630 - Citizen DP710 - Citizen DP720 - Citizen DP750 - Citizen ECR5000 - Citizen H750- Citizen H950 - Citizen IDP3504 - Citizen IDP3504F - Citizen IDP3530 - Citizen IDP3530F - Citizen IDP3530P - Citizen IDP3530S - Citizen IDP3540 - Citizen IDP3540 - Citizen IDP3541 - Citizen IDP3541F - Citizen IDP3545 - Citizen IDP3546 - Citizen IDP3550 - Citizen IDP3550F - Citizen IDP3550P - Citizen IDP3551 - Citizen IDP3551F - Citizen IR61 - IBM 4730 - Panasonic JS-660 - Sharp ER-A430 - Sharp ERO3RP - TEC MA-1300
موجود: ناموجود
کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson LQ300
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson LQ300

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: Epson
 • مدل : LQ300
 • ساخت : چین
 • دستگاه های سازگار : Epson ERC19 , VP80K , VP85K , PRT4282 , PRT9282 , LQ200 , LQ300 , LQ300K , LQ305KT , 942N , P88EA-LQ800 , ITALIA 4 , 24N , LQ580 , LQ570E , LQ580K+ , LQ950 , LQ305K , ACTIONPRINTER 3000 , L1000 , CITIZEN , HQP40 , SHINWA EL2410 , GENICOM GENISPRIT 20 , NIXDORFND48 , OLYMPIA NP70-24 , NP-80-24 , NP-80-24E , NP-80-24L , SANYO PR241 , TEC GP8404 , HOLIMARK II/MX80
موجود: ناموجود
کارتریج ریبون پرینتر تالی Ribbon Printer Cartridges Tally MT230
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر تالی Ribbon Printer Cartridges Tally MT230

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: Tally
 • مدل : MT230
 • ساخت : چین
 • دستگاه های سازگار :  Tally MT230 , 3602T , 440SL , MP360 , MP380 , T2170 , T2060 , T2155 , T2045 , T2170 , T2055 , T2070 , T2165 , T2265 , T2280 , T2260 , T5060 , T300 , T350 , T440SCOLIVETTIDM924 , COMPUTERLAB400KIENZLE256 , NCR 4170-3300NIXD , DS-2280 , +2265+
موجود: ناموجود
کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson LQ2180
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson LQ2180

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: Epson
 • مدل : LQ2180
 • ساخت : چین
 • دستگاه های سازگار : Epson LQ1200K , 2170 , 1600KIII , 2080 , 1600KID+ , 1900KIII , 2600K , 2180+ , 2900K , LQ1600L II , LQ1600KIV , SO15086 , LQ2190 , LQ1900KIIH
موجود: ناموجود