پایش با

کیفیت چاپ DPI

کیفیت چاپ DPI

ظرفیت سینی

ظرفیت سینی

نوع کاغذ قابل استفاده

نوع کاغذ قابل استفاده

درایور لیزر رنگی اچ پی HP

دانلود درایور های لیزر رنگی اچ پی HP

لیزر رنگی اچ پی HP

درایور لیزر رنگی اچ پی HP

پایش های فعال