حلال (محلول هد بازکن)

محلول هد باز کن

محلول هد باز کن جهت رقیق کردن جوهر و همچنین باز کننده هد پرینتر می باشد.شما می توانید با اضافه کردن این محلول به جوهر پرینتر باعث رقیق شدن , شفافیت  و حتی از خشک شدن زود هنگام جوهر جلوگیری کنید.این محلول همچنین می تواند هدهای گرم و سرد اعم از هد پلاترها و هد پرینترها را که در اثر استفاده از جوهرهای بی کیفیت و یا خشک شدن جوهر در مجاری مربوطه و نازل ها از کار افتاده اند را بازسازی کند.

حلال ( محلول هد بازکن )

حلال (محلول هد بازکن)

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ

محلول هدبازکن اینک تک قوی لیتری InkTec

12,000,000 ریال
 • InkTec Cleaning Solution mcs-01LDP
 • حجم : 1000cc
 • مورد استفاده برای پاک کردن سطح و داخل هد پرینترهای جوهرافشان
 • این محلول قوی بوده هنگام استفاده از این محلول باید دفت نمود هد بیشتر از نیم ساعت داخل محلول نباشد
 • بیرنگ
 • سازگار با تمامی پرینترهای جوهرافشان  و پلاتر

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ

محلول هدبازکن اینک تک قوی InkTec

1,750,000 ریال
 • InkTec Cleaning Solution
 • حجم :100cc
 • مورد استفاده برای پاک کردن سطح و داخل هد پرینترهای جوهرافشان
 • این محلول قوی بوده هنگام استفاده از این محلول باید دفت نمود هد بیشتر از نیم ساعت داخل محلول نباشد
 • بیرنگ
 • سازگار با تمامی پرینترهای جوهرافشان  و پلاتر