فیلتر توسط

موجود بودن

موجود بودن

قیمت

قیمت

  • 450,000 ریال - 1,000,000 ریال

حلال (محلول هد بازکن)

محلول هد باز کن

محلول هد باز کن جهت رقیق کردن جوهر و همچنین باز کننده هد پرینتر می باشد.شما می توانید با اضافه کردن این محلول به جوهر پرینتر باعث رقیق شدن , شفافیت  و حتی از خشک شدن زود هنگام جوهر جلوگیری کنید.این محلول همچنین می تواند هدهای گرم و سرد اعم از هد پلاترها و هد پرینترها را که در اثر استفاده از جوهرهای بی کیفیت و یا خشک شدن جوهر در مجاری مربوطه و نازل ها از کار افتاده اند را بازسازی کند.

حلال ( محلول هد بازکن )

حلال (محلول هد بازکن)

فیلترهای فعال