پایش در

قیمت
ریال ریال
برند
جوهر اصلی پرینتر
جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ
جوهر اصلی اپسون EPSON
رنگ
بیشتر... کمتر
جنس جوهر
بیشتر... کمتر
کاربرد
قابل استفاده در دستگاه های
دستگاههای سازگار
رنگ جوهر
پایش

جوهر اپسون EPSON

جوهر اورجینال اپسون

جوهرهای اصلی اپسون از بهترین و با کیفیت ترین جوهرهای ممکن از خود برند اپسون هستند که با بهترین و ماندگارترین کیفیت چاپ در 4 رنگ و 6 رنگ در کدهای 673 ، 664 ، 103 ، 110 و ... در وبسایت دنیای کارتریج موجود است . 

اپسون

جوهر اپسون EPSON

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L810 جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L810
 • جدید
22,800,000 ریال

جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L810

حمل رایگان

EPSON L810 INK ORIGINAL

سری 6 رنگ

جوهر مایع یا خمیریست که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L1800 جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L1800
 • جدید
22,800,000 ریال

جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L1800

حمل رایگان

EPSON L1800 INK ORIGINAL

سری 6 رنگ

جوهر مایع یا خمیریست که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L805 جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L805
 • جدید
22,800,000 ریال

جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L805

حمل رایگان

EPSON L805 INK ORIGINAL

سری 6 رنگ

جوهر مایع یا خمیریست که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L850 جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L850
 • -25399978
 • -2,600,000 ریال
 • جدید
22,800,000 ریال 25,400,000 ریال

جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L850

حمل رایگان

EPSON L850 INK ORIGINAL

سری 6 رنگ

جوهر مایع یا خمیریست که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L800 جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L800
 • جدید
22,800,000 ریال

جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L800

حمل رایگان

EPSON L800 INK ORIGINAL

سری 6 رنگ

جوهر مایع یا خمیریست که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون Epson L312 جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون Epson L312
 • جدید
11,000,000 ریال

جوهر اصلی پرینتر اپسون Epson L312

حمل رایگان

ویژگی های کلیدی  :         

 • برند: EPSON  
 • تولید کننده : مالزی 
 • رنگ : Yellow - Magenta - Cyan - Black
 • کد فنی کارتریج : T6644 - T6643 - T6642 - T6641
 • دستگاه سازگار : L100-L110-L120-L130-L132-L200-L210-L220-L222-L300-L310-L312-L350-L355-L362-L364-L365-L366-L382-L386-L455-L456-L486-L550-L555-L565-L566-L605-L655-L1300-L1455-L3050-L3060-L3070-
جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3111 جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3111
 • جدید
11,000,000 ریال

جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3111

حمل رایگان

ویژگی های کلیدی  :         

 • برند: EPSON   
 • تولید کننده : اپسون
 • رنگ : Black - Cyan - Magenta - Yellow 
 • کد فنی کارتریج : Black103 - Magenta103- Cyan103- Yellow103
 • دستگاه سازگار : L1110 - L3100 - L3101 - L3110 -L3111 -L3116 -L3150 -L3151 -L3156 -L3160 -L5190
جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3116 جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3116
 • جدید
11,000,000 ریال

جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3116

حمل رایگان

ویژگی های کلیدی  :         

 • برند: EPSON   
 • تولید کننده : اپسون
 • رنگ : Black - Cyan - Magenta - Yellow 
 • کد فنی کارتریج : Black103 - Magenta103- Cyan103- Yellow103
 • دستگاه سازگار : L1110 - L3100 - L3101 - L3110 -L3111 -L3116 -L3150 -L3151 -L3156 -L3160 -L5190
جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3150 جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3150
 • جدید
11,000,000 ریال

جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3150

حمل رایگان

ویژگی های کلیدی  :         

 • برند: EPSON   
 • تولید کننده : اپسون
 • رنگ : Black - Cyan - Magenta - Yellow 
 • کد فنی کارتریج : Black103 - Magenta103- Cyan103- Yellow103
 • دستگاه سازگار : L1110 - L3100 - L3101 - L3110 -L3111 -L3116 -L3150 -L3151 -L3156 -L3160 -L5190
جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3151 جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3151
 • جدید
11,000,000 ریال

جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3151

حمل رایگان

ویژگی های کلیدی  :         

 • برند: EPSON   
 • تولید کننده : اپسون
 • رنگ : Black - Cyan - Magenta - Yellow 
 • کد فنی کارتریج : Black103 - Magenta103- Cyan103- Yellow103
 • دستگاه سازگار : L1110 - L3100 - L3101 - L3110 -L3111 -L3116 -L3150 -L3151 -L3156 -L3160 -L5190
جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3156 جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3156
 • جدید
11,000,000 ریال

جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3156

حمل رایگان

ویژگی های کلیدی  :         

 • برند: EPSON   
 • تولید کننده : اپسون
 • رنگ : Black - Cyan - Magenta - Yellow 
 • کد فنی کارتریج : Black103 - Magenta103- Cyan103- Yellow103
 • دستگاه سازگار : L1110 - L3100 - L3101 - L3110 -L3111 -L3116 -L3150 -L3151 -L3156 -L3160 -L5190
جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3160 جوهر|مخزن|تانک|قابل شارژ جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3160
 • جدید
11,000,000 ریال

جوهر اصلی پرینتر اپسون EPSON L3160

حمل رایگان

ویژگی های کلیدی  :          

 • برند: EPSON   
 • تولید کننده : اپسون
 • رنگ : Black - Cyan - Magenta - Yellow 
 • کد فنی کارتریج : Black103 - Magenta103- Cyan103- Yellow103
 • دستگاه سازگار : L1110 - L3100 - L3101 - L3110 -L3111 -L3116 -L3150 -L3151 -L3156 -L3160 -L5190