تایکو TYKO

تایکو TYKO

تایکو TYKO

فیلترهای فعال

جوهر 200 سی سی تایکو کانن TYKO CANON 200cc INK

حمل رایگان

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل  رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها،  سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

                          رنگ جوهر مورد نظر و انتخابی در قسمت توضیحات عنوان گردد.

جوهر 200 سی سی تایکو اپسون TYKO EPSON 200cc INK

حمل رایگان

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل  رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

                         رنگ جوهر مورد نظر و انتخابی در قسمت توضیحات عنوان گردد.

جوهر 200 سی سی تایکو اچ پی TYKO HP 200cc INK

حمل رایگان

جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل  رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.

               رنگ جوهر مورد نظر و انتخابی در قسمت توضیحات عنوان گردد.