برادر جی اند بی G&B brother

کارتریج G&B از سری تولیدات داخلی است . ما گزینه های متنوعی برای انتخاب کارتریج این پرینتر به شما ارائه میکنیم.

برادر جی اند بی G&B brother

برادر جی اند بی G&B brother

تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 3030C تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 3030C
 • ناموجود

کارتریج | تونر

تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 3030C

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: G&B
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: مشکی (BLACK)
 • کدفنی : 3030C
 • کارکرد: 3500 برگ
 • پرینترهای سازگار :  BROTHER DCP-8040 , DCP-8045D , DCP-8045DN , HL-5100 , HL-5130 , HL-5140 , HL-5150 , HL-5150D , HL-5170DN , MFC-8220 , MFC-8440 , MFC-8440DN , MFC-8840D , MFC-8840DN

اصلی ( original)

موجود: ناموجود
تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 3145C تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 3145C
 • ناموجود

کارتریج | تونر

تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 3145C

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: G&B
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: مشکی (BLACK)
 • کدفنی : 3145C
 • کارکرد: 3500 برگ
 • پرینترهای سازگار :  8060 / 8065DN / 8460/ 8860DN / HL5250DN / 5240 / 5270DN / 8860 / 5220 / 8060

اصلی ( original)

موجود: ناموجود
تونر کارتریج جی اند بی برادر G&B Brother AL-CB 2025C تونر کارتریج جی اند بی برادر G&B Brother AL-CB 2025C
 • ناموجود

کارتریج | تونر

تونر کارتریج جی اند بی برادر G&B Brother AL-CB 2025C

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: G&B
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: مشکی (BLACK)
 • کدفنی : 2025C
 • کارکرد: 2500 برگ
 • پرینترهای سازگار : FAX 2820 , FAX 2890 , FAX 2920 , HL2040 , HL2070N , MFC7220 , MFC7420 , MFC7820N

اصلی ( original)

موجود: ناموجود
تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 3290C تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 3290C
 • ناموجود

کارتریج | تونر

تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 3290C

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: G&B
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: مشکی (BLACK)
 • کدفنی : 3290C
 • کارکرد: 2000 برگ
 • پرینترهای سازگار : HL5340D - HL5350DN - HL5370DW - HL5370DWT - HL5380DN - MFC8370DN - MFC8880DN - MFC8890DW - DCP-8070D - 8085DN - 8380DN

اصلی ( original)

موجود: ناموجود
تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 3060C تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 3060C
 • ناموجود

کارتریج | تونر

تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 3060C

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: G&B
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: مشکی (black)
 • کدفنی : 3060C
 • کارکرد: 4000 برگ سیاه و سفید
 • پرینترهای سازگار : BROTHER 8040/8045D/8045DN/5100/5130/5140/5150/5150D/5170DN/8220/8440/8440DN/8840D/8840DN

اصلی ( original)

موجود: ناموجود
تونر کارتریج جی اند بی برادر G&B Brother AL-CB 3185C تونر کارتریج جی اند بی برادر G&B Brother AL-CB 3185C
 • ناموجود

کارتریج | تونر

تونر کارتریج جی اند بی برادر G&B Brother AL-CB 3185C

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: G&B
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: مشکی (black)
 • کدفنی : 3185C
 • کارکرد: 7000 برگ سیاه و سفید
 • پرینترهای سازگار : Brother HL-5240 , HL-5250DN , HL-5270DN , MFC-8460N , MFC-8860DN , DCP-8060 , 8065DN

اصلی ( original)

موجود: ناموجود
تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 3350C تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 3350C
 • ناموجود

کارتریج | تونر

تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 3350C

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: G&B
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: مشکی (black)
 • کدفنی : 3350C
 • کارکرد: 3000 برگ سیاه و سفید
 • پرینترهای سازگار : Brother HL-5440D , HL-5450DN , MFC-8510DN , MFC-8910DW , HL-6180DW , MFC-8950DN

اصلی ( original)

موجود: ناموجود
تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 2150C تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 2150C
 • ناموجود

کارتریج | تونر

تونر کارتریج برادر جی اند بی G&B Brother AL-CB 2150C

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: G&B
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: مشکی (black)
 • کدفنی : 2150C
 • کارکرد: 2600 برگ سیاه و سفید
 • پرینترهای سازگار : 7030 - 7040 - 7340- 7450 -7450 - 7840 - HL 2140 - 2170

اصلی ( original)

موجود: ناموجود
تونر کارتریج جی اند بی G&B Brother AL-CB 2260C تونر کارتریج جی اند بی G&B Brother AL-CB 2260C
 • ناموجود

کارتریج | تونر

تونر کارتریج جی اند بی G&B Brother AL-CB 2260C

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: G&B
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: مشکی (black)
 • کدفنی : 2260C
 • کارکرد: 7000 برگ سیاه و سفید
 • پرینترهای سازگار :HL-2240D , HL-2250DN , HL-2270DW , DCP-7060D , MFC-7470D , MFC-7360 , MFC-7860DW  FAX-2840

اصلی ( original)

موجود: ناموجود
تونر کارتریج جی اند بی برادر G&B Brother AL-CB 3250C تونر کارتریج جی اند بی برادر G&B Brother AL-CB 3250C
 • ناموجود

کارتریج | تونر

تونر کارتریج جی اند بی برادر G&B Brother AL-CB 3250C

تماس بگیرید : 02188944922
 • برند: G&B
 • تکنولوژی: لیزری
 • رنگ: مشکی (black)
 • کدفنی : 3250C
 • کارکرد: 3000 برگ سیاه و سفید
 • پرینترهای سازگار : Brother HL5340D - HL5350DN - 5350DN2LT - 5350DNLT - HL5370DW - 5370DWT - HL5380DN - MFC8370DN - 8085DN - MFC8880DN - MFC8890DW

اصلی ( original)

موجود: ناموجود