اینک تک INKTEC

جوهر پرینتر اینک تک

جوهر اینک تک | inktec یکی از بهترین برندهای موجود در بازار است که ساخت کشور کره میباشد. این جوهر برای برندهای EPSON - CANON - HP انواع مختلفی دارد. میتوانید این جوهر را از وب سایت فروشگاهی دنیای کارتریج تهیه کنید.

اینک تک INKTEC

اینک تک INKTEC

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی اینک تک داخلی کانن InkTec CANON 100cc INK

4,000,000 ریال
 • برند: InkTec
 • رنگ :  سری 5 رنگ 
 • ساخت : محصول کشور کره ( بسته بندی داخل )
 • حجم : جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای کانن سری 4 و 5 رنگ
 • دستگاه های سازگار : قابل استفاده در کلیه دستـگاه های  4 و 5 رنگ کانن

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای کانن InkTec CANON 100cc PREMIUM INK

8,000,000 ریال
 • برند: InkTec
 • رنگ :  سری 5 رنگ 
 • ساخت : محصول کشور کره
 • حجم : جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای کانن سری 4 و 5 رنگ
 • دستگاه های سازگار : قابل استفاده در کلیه دستـگاه های 4 و 5 رنگ کانن

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی اینک تک داخلی اپسون InkTec EPSON 100cc INK

4,000,000 ریال
 • برند: InkTec
 • رنگ :  سری 6 رنگ 
 • ساخت : محصول کشور کره ( بسته بندی داخل )
 • حجم : جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای کانن سری 4 و 6 رنگ
 • دستگاه های سازگار : قابل استفاده در کلیه دستـگاه های 4 و 6 رنگ اپسون

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای اپسون InkTec EPSON 100cc PREMIUM INK

8,000,000 ریال
 • برند: InkTec
 • رنگ :  سری 6 رنگ 
 • ساخت : محصول کشور کره 
 • حجم : جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای اپسون سری 4 و 6 رنگ
 • دستگاه های سازگار : قابل استفاده در کلیه دستـگاه های  4 و 6 رنگ اپسون

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای اچ پی رنگ زرد InkTec HP

2,000,000 ریال
 • برند: InkTec
 • رنگ :  سری تک رنگ زرد
 • ساخت : محصول کشور کره
 • حجم : جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای اچ پی سری 4 رنگ
 • دستگاه های سازگار : قابل استفاده در کلیه دستـگاه های  4 رنگ اچ پی

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی اینک تک داخلی اچ پی InkTec HP 100cc CMYK INK

4,000,000 ریال
 • برند: InkTec
 • رنگ :  سری 4 رنگ 
 • ساخت : محصول کشور کره ( بسته بندی داخل )
 • حجم : جوهر 100 سی سی اینک تک داخلی اچ پی سری 4 رنگ
 • دستگاه های سازگار : قابل استفاده در کلیه دستـگاه های  4 رنگ اچ پی

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای اپسون رنگ قرمز InkTec EPSON

2,000,000 ریال
 • برند: InkTec
 • رنگ :  سری تک رنگ قرمز
 • ساخت : محصول کشور کره
 • حجم : جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای اپسون سری 4 و 6 رنگ
 • دستگاه های سازگار : قابل استفاده در کلیه دستـگاه های  4 و 6 رنگ اپسون 

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای اپسون رنگ مشکی InkTec EPSON

2,000,000 ریال
 • برند: InkTec
 • رنگ :  سری تک رنگ مشکی
 • ساخت : محصول کشور کره
 • حجم : جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای اپسون سری 4 و 6 رنگ
 • دستگاه های سازگار : قابل استفاده در کلیه دستـگاه های  4 و 6 رنگ اپسون

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای اپسون رنگ آبی روشن InkTec EPSON

2,000,000 ریال
 • برند: InkTec
 • رنگ :  سری تک رنگ آبی روشن
 • ساخت : محصول کشور کره
 • حجم : جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای اپسون سری 4 رنگ
 • دستگاه های سازگار : قابل استفاده در کلیه دستـگاه های  4 رنگ اپسون

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی اینک تک داخلی کانن رنگ قرمز InkTec CANON

1,100,000 ریال
 • برند: InkTec
 • رنگ :  سری تک رنگ قرمز
 • ساخت : محصول کشور کره ( بسته بندی داخل )
 • حجم : جوهر 100 سی سی اینک تک داخلی کانن سری 4 و 5 رنگ
 • دستگاه های سازگار : قابل استفاده در کلیه دستـگاه های  4 و 5 رنگ کانن

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی اینک تک داخلی کانن رنگ آبی InkTec CANON

1,100,000 ریال
 • برند: InkTec
 • رنگ :  سری تک رنگ آبی
 • ساخت : محصول کشور کره ( بسته بندی داخل )
 • حجم : جوهر 100 سی سی اینک تک داخلی کانن سری 4 و 5 رنگ
 • دستگاه های سازگار : قابل استفاده در کلیه دستـگاه های  4 و 5 رنگ کانن

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی اینک تک داخلی کانن رنگ زرد InkTec CANON

1,100,000 ریال
 • برند: InkTec
 • رنگ :  سری تک رنگ زرد
 • ساخت : محصول کشور کره ( بسته بندی داخل )
 • حجم : جوهر 100 سی سی اینک تک داخلی کانن سری 4 و 5 رنگ
 • دستگاه های سازگار : قابل استفاده در کلیه دستـگاه های  4 و 5 رنگ کانن

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی اینک تک داخلی کانن رنگ مشکی InkTec CANON

1,100,000 ریال
 • برندInkTec
 • رنگ :  سری تک رنگ مشکی
 • ساخت : محصول کشور کره ( بسته بندی داخل )
 • حجم : جوهر 100 سی سی اینک تک داخلی کانن سری 4 و 5 رنگ
 • دستگاه های سازگار : قابل استفاده در کلیه دستـگاه های  4 و 5 رنگ کانن

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی اینک تک داخلی کانن رنگ مشکی InkTec CANON PGBK

1,100,000 ریال
 • برند: InkTec
 • رنگ :  سری تک رنگ مشکی پیگمنت 
 • ساخت : محصول کشور کره ( بسته بندی داخل )
 • حجم : جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای کانن سری 4 و 5 رنگ
 • دستگاه های سازگار : قابل استفاده در کلیه دستـگاه های  4 و 5 رنگ کانن

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای کانن رنگ قرمز InkTec CANON

2,000,000 ریال
 • برند: InkTec
 • رنگ :  سری تک رنگ قرمز
 • ساخت : محصول کشور کره 
 • حجم : جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای کانن سری 4 و 5 رنگ
 • دستگاه های سازگار : قابل استفاده در کلیه دستـگاه های  4 و 5 رنگ کانن

جوهر پرینتر

جوهر 100 سی سی اینک تک کره ای کانن رنگ آبی InkTec CANON

2,000,000 ریال
 • برند: InkTec
 • رنگ :  سری تک رنگ آبی
 • ساخت : محصول کشور کره
 • حجم : جوهر لیتری اینک تک کره ای کانن سری 4 و 5 رنگ
 • دستگاه های سازگار : قابل استفاده در کلیه دستـگاه های  4 و 5 رنگ کانن