کارتریج مشکی میل پایین اچ پی HP 45 BLACK SMALL 51645GE نمایش بزرگتر

فقط

کارتریج مشکی میل پایین اچ پی HP 45 BLACK SMALL 51645GE

جدید

کارتریج اچ پی جوهر افشان مشکی cartridge hp 45ge black ink 51645GE  -جوهرافشان-مشکی-490برگ

قابل استفاده در دستگاه اچ پی:

710C- 720C- 815C- 820CXI- 830C- 850C- 870CXI- 880C- 890C- 895CXI- 930C- 950C- 955C- 960C- 970CXI- 990CXI- 1000CXI- 1120C- 1125C- 1180C- 1220C- 1220C/PS- 1280- 1600C- 1600CM- 6122- 9300- 700- 750C- 750C PLUS- 755CM- P1000- P1100- P1215- P1218- T45- T65- 1150C- 1170C- 1175C- 290

جزییات بیشتر

  • اصلی(ORIGINAL)

افزودن به لیست دلخواه

کارتریج اچ پی جوهر افشان مشکی cartridge hp 45ge black ink 51645GE  -جوهرافشان-مشکی-490برگ

قابل استفاده در دستگاه اچ پی:

710C- 720C- 815C- 820CXI- 830C- 850C- 870CXI- 880C- 890C- 895CXI- 930C- 950C- 955C- 960C- 970CXI- 990CXI- 1000CXI- 1120C- 1125C- 1180C- 1220C- 1220C/PS- 1280- 1600C- 1600CM- 6122- 9300- 700- 750C- 750C PLUS- 755CM- P1000- P1100- P1215- P1218- G55- G85- G95- K60- K80- R45- R65- T45- T65- 1150C- 1170C- 1175C- 170- 290

نوشتن نظر

کارتریج مشکی میل پایین اچ پی HP 45 BLACK SMALL 51645GE

کارتریج مشکی میل پایین اچ پی HP 45 BLACK SMALL 51645GE

کارتریج اچ پی جوهر افشان مشکی cartridge hp 45ge black ink 51645GE  -جوهرافشان-مشکی-490برگ

قابل استفاده در دستگاه اچ پی:

710C- 720C- 815C- 820CXI- 830C- 850C- 870CXI- 880C- 890C- 895CXI- 930C- 950C- 955C- 960C- 970CXI- 990CXI- 1000CXI- 1120C- 1125C- 1180C- 1220C- 1220C/PS- 1280- 1600C- 1600CM- 6122- 9300- 700- 750C- 750C PLUS- 755CM- P1000- P1100- P1215- P1218- T45- T65- 1150C- 1170C- 1175C- 290

نوشتن نظر