دستگاه پلاتر

دستگاه پلاتر 

47 محصول وجود دارد.

زیرشاخه‎ها

در هر صفحه
0 دیدگاه

  نوع اتصال:USB 2.0,Gigabit Ethernet ثانیه 28 : A1 زمان چاپ یک صفحه 2400*1200 : DPI کیفیت چاپ  

مشاهده سریع
0 دیدگاه

 تلفن تماس 88944922-021 ethernet (1ooBase-T) USB 2.0 certified , WiFi نوع اتصال : ثانیه 70   : A1 زمان چاپ یک صفحه 1200*1200 : DPI کیفیت چاپ 

مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع اتصال: Gigabit ethernet (1000Base-T) Hi-Speed USB 2.0 host connector ثانیه 70   : A1 زمان چاپ یک صفحه 1200*1200 : DPI کیفیت چاپ  

مشاهده سریع
0 دیدگاه

توضیح کوتاه پلاتر : Fast Ethernet(100Base-T)؛ Hi-Speed USB2.0, WiFi نوع اتصال : ثانیه 21   : A1 زمان چاپ یک صفحه 2400*1200 : DPI کیفیت چاپ  

مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع اتصال: USB 2.0 , Gigabit Ethernet ثانیه 120   : A1 زمان چاپ یک صفحه 1200*2400 : DPI کیفیت چاپ  

مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع اتصال  : USB 2.0,Gigabit ethernet    زمان چاپ یک صفحه: 28ثانیه 2400*1200 : DPI کیفیت چاپ  

مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع اتصال: Gigabit Ethernet (1000Base-T)Hi-Speed USB 2.0 host connector   زمان چاپ یک صفحه:21ثانیه 1200*2400 : DPI کیفیت چاپ  

مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع اتصال: Fast ethernet (1ooBase-T)Hi-Speed USB 2.0 certified , WiFi ثانیه 35 : A1 زمان چاپ یک صفحه 1200*1200 : DPI کیفیت چاپ  

مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع اتصال: Hi-Speed USB 2.0,Gigabit Ethernet   زمان پرینت درساعت: 80برگ 2400*1200 : DPI کیفیت چاپ  

مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع اتصال: USB 2.0 ,Gigabit Ethernet زمان پرینتA1 در ساعت :80برگ 2400*1200: کیفیت چاپ 

مشاهده سریع
0 دیدگاه

 تلفن تماس 88944922-021 نوع اتصال: Gigabite Ethernet,Hi-Speed USB 2.0 تعدادچاپ A1درساعت: 120برگ 2400*1200 : DPI کیفیت چاپ  

مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع اتصال : Hi-Speed USB2.0 Gigabite Ethernet   2400*1200 : DPI کیفیت چاپ

مشاهده سریع
نمایش 1 - 12 از 47 مورد

بالا