• 0 ریال
  جدید

  مشخصات مواد مصرفی : مدل: CE740A,   CE741A,   CE742A,  CE743A رنگ: قرمز ،   زرد،   آبی ،   مشکی حجم چاپ: 7,300  ,  7,300 ,  7,300,  7,000

  افزودن به سبد خرید
 • 0 ریال
  جدید

  مشخصات مواد مصرفی : مدل: CF360X  ,   CF360A  ,  CF361X  ,  CF361A رنگ : آبی ،  آبی ،  مشکی ،   مشکی حجم چاپ: 5,000   ,  9,500 ,  6,000  ,  12,500 مدل: CF362X,  CF362A,  CF363X,  CF363A رنگ: قرمز ،  قرمز ،  زرد،  زرد حجم چاپ: 5,000  ,  9,500  ,  5,000  ,  9,500

  افزودن به سبد خرید
 • 0 ریال
  جدید

  مشخصات مواد مصرفی : مدل: CF360X  ,   CF360A  ,  CF361X  ,  CF361A رنگ : آبی ،  آبی ،  مشکی ،   مشکی حجم چاپ: 5,000   ,  9,500 ,  6,000  ,  12,500 مدل: CF362X,  CF362A,  CF363X,  CF363A رنگ: قرمز ،  قرمز ،  زرد،  زرد حجم چاپ: 5,000  ,  9,500  ,  5,000  ,  9,500

  افزودن به سبد خرید
 • 0 ریال
  جدید

  مشخصات مواد مصرفی : مدل : CF360X  ,  CF360A,   CF361X,  CF361A رنگ:  آبی ،  آبی،   مشکی ،   مشکی حجم چاپ: 5,000  ,  9,500 ,   6,000  ,  12,500 مدل:  CF362X,  CF362A ,  CF363X,   CF363A رنگ: قرمز ،  قرمز ،  زرد،  زرد حجم چاپ: 5,000  ,  9,500 ,  5,000  ,  9,500

  افزودن به سبد خرید
 • 0 ریال
  جدید

  مشخصات مواد مصرفی : مدل: CF360X  ,  CF360A  ,  CF361X ,  CF361A رنگ: آبی   ،  آبی  ،   مشکی  ،   مشکی   حجم چاپ:  5,000  ,   9,500  ,  6,000  ,  12,500 مدل: CF362X  ,  CF362A  ,  CF363X ,  CF363A رنگ: قرمز ،  قرمز،   زرد،   زرد حجم چاپ: 5,000  ,  9,500  ,  5,000  ,  9,500

  افزودن به سبد خرید
انواع چاپ روی لیوان وانواع ظروف
021-88944922

لیوان 1

چاپ عکس دلخواه شما روی قاب گوشی و تیشرت

021-88944922

گوشی