تمامی حقوق این وب سایت برای فروشگاه دنیای کارتریج محفوظ می باشد

مدیر سایت متعهد به رعایت اصل امانت داری در خصوص اطلاعات شخصی ثبت نام کنندگان خواهد بود.

اطلاعات اشخاص صرفا برای ارسال کالا و بسته های پستی در اختیار این وب سایت قرار خوااهد گرفت.