فیلتر کردن محصولات

موجود بودن
وضعیت

اطلاعات

شما هم اکنون در شاخه:

تایکو TYKO

هستید.
تایکو TYKO
تایکو TYKO3 محصول وجود دارد
نمایش 1 - 3 از 3 آیتم
 • جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.                رنگ جوهر مورد نظر و انتخابی در قسمت توضیحات عنوان گردد.

  350,000 ریال
  موجود است
 • جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.                           رنگ جوهر مورد نظر و انتخابی در قسمت توضیحات عنوان گردد.

  350,000 ریال
  موجود است
 • جوهر مایع یا خمیر است که حاوی رنگدانه یا رنگ است و برای رنگ کردن یک سطح برای تولید تصویر، متن یا طراحی استفاده می شود.جوهر می تواند یک محیط پیچیده شامل حلال ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها، روان کننده ها، محلول سازی ها، سورفکتانت ها، ذرات، فلورسنت ها و سایر مواد باشد.                          رنگ جوهر مورد نظر و انتخابی در قسمت توضیحات عنوان گردد.

  350,000 ریال
  موجود است
نمایش 1 - 3 از 3 آیتم