کارتریج مشکی اچ پی پلاتر HP 82 BLACK CH565A

فقط آنلاین

محصول جدید

قابل استفاده در دستگاه اچ پی :

510SERIES

کارتریج مشکی اچ پی پلاتر HP 82 BLACK CH565A -پلاتر-مشکی-69میل

قابل استفاده در دستگاه اچ پی :

510SERIES 

نوشتن دیدگاه

کارتریج مشکی اچ پی پلاتر HP 82 BLACK CH565A

کارتریج مشکی اچ پی پلاتر HP 82 BLACK CH565A

قابل استفاده در دستگاه اچ پی :

510SERIES

محصولات مرتبط

قابل استفاده در دستگاه اچ پی : 500- 500PS- 510- 800- 815MFP- 820MFP- 500PLUS- 800PS

مشاهده سریع

قابل استفاده در دستگاه اچ پی : 500- 500PS- 510- 820MFP- 10PS- 20- 50PS- 120- 500PLUS- 800- 800PS- 815MFP- CC800PS

مشاهده سریع

قابل استفاده در دستگاه اچ پی : 500- 500ps- 510- 800- 815mfp- 820mfp- 500plus- 800ps

مشاهده سریع

قابل استفاده در دستگاه اچ پی : 2000C- 2000CM- 2500C- 2500CM- 1000- 1100D- 1200- 2200- 2230- 2250- 2280- 2300- 2600- 2800- 3000- CP1700- 70- 100- 110- 500- 800- 815MFP- 820MFP- 100PLUS- 110PLUS-  500MONO- 500PLUS- 500PS- CC800PS- 9110- 9120- 9130- K850

1,200,000 ریال
مشاهده سریع

قابل استفاده در دستگاه اچ پی : 1000- 1100D- 1100DTN- 1200- 2200- 2230- 2250- 2280- 2300- 2300DTN- 2300N- 2600- 2800- 2800DT- 2800DTN- CP1700- 70- 10PS- 20PS- 20PS- 50PS- 100- 100PLUS- 110- 110PLUS- 120- 9110- 9120- 9130- K850-  K850DN

مشاهده سریع

قابل استفاده در دستگاه اچ پی : 1000- 1100D- 1100DTN- 1200- 2200- 2230- 2230- 2250- 2280- 2300- 2300DTN- 2300N- 2600- 2800- 2800DT- 2800DTN- CP1700- 70- 100- 110- 100PLUS- 110PLUS- 9110- 9120- 9130- K850- K850N تلفن تماس 88944922-021

مشاهده سریع

قابل استفاده در دستگاه اچ پی: 1000- 1100D- 1100DTN- 1200- 2200- 2230- 2250- 2280- 2300- 2300DTN- 2300N- 2600- 2800- 2800DT- 2800DTN- CP1700- 70- 10PS- 20PS- 20PS- 50PS- 100- 100PLUS- 110- 110PLUS- 120- 9110- 9120- 9130- K850-  K850DN

مشاهده سریع

بالا