۴- بخش بعدی در قسمت تنظیمات پرینت در ورد ، برای تنظیم حالت افقی و عمودی صفحه است . گزینه های موجود در این قسمت عبارتند از : Portrait Orientation : در صورتی که این گزینه را انتخاب کنید ، صفحات به صورت عمودی چاپ می شوند . Landscape Orientation : در صورت انتخاب این گزینه صفحات به صورت […]

ادامه مطلب ←

۳- قسمت بعدی در بخش تنظیمات چاپگر برای زمانی که شما یک سند را در تعداد بالا چاپ می کنید بسیار پرکاربرد است . گزینه های موجود در این بخش عبارتند از: Collated : در صورت انتخاب این گزینه ، ابتدا یک نسخه از سند شما به صورت کامل چاپ می شود و بعد به سراغ نسخه بعدی […]

ادامه مطلب ←

** کادر Copies که در کنار گزینه Print قرار دارد ، برای تعیین تعداد چاپ می باشد . مثلا در صورتی که می خواهید سند خود را ۴ بار چاپ کنید در این کادر عدد ۴ را وارد کنید تا سند شما در ۴ نسخه پرینت گرفته شود . ** در بخش Printer ، نوع چاپگر خود […]

ادامه مطلب ←