۲- کادر بعدی در بخش تنظیمات پرینتر ، برای تنظیمات یک رو و دو روی چاپ می باشد . با انتخاب فلش کوچک کنار این کادر گزینه های زیر را مشاهده خواهید کرد : Print one sided : با انتخاب این گزینه ، چاپگر صفحات را به صورت یک رو چاپ می کند . Print on both sides […]

ادامه مطلب ←

** بخش بعدی Settings می باشد ، تنظیمات پرینت در ورد باید در این بخش انجام شود . ۱- اولین کادر در بخش تنظیمات پرینت در ورد ، برای انتخاب تعداد صفحات چاپ می باشد . با کلیک روی فلش کوچک کنار این کادر گزینه های زیر را مشاهده می کنید : Print one sided : با انتخاب این […]

ادامه مطلب ←