برای ابریشم، پشم و نایلون با رنگ های اسیدی به دلیل وجود گروه های آمینه در این الیاف باید از pH مناسب برای اتصال رنگ به الیاف اطمینان حاصل بشه به همین دلیل از نسخه ی زیر برای پیش عملیات استفاده میشود: Sodium alginate solution 250 g (used with silk substrates) Guar thickener solution 50 […]

ادامه مطلب ←

 دستورالعمل برای پد کردن این مواد بروی پنبه به عبارت زیر است: Sodium alginate solution 250 g Urea 100 g Ludigol® (BASF AG) 25 g Sodium bicarbonate 25 g Water to 1000 g پس از پد، پارچه (زیر ۱۲۰ درجه سانتی گراد) خشک شده و چاپ با جوهر راکتیو صورت میگیرد. https://goo.gl/dAsQG1

ادامه مطلب ←

برای استفاده از پارچه های گوناگون یک پیش عملیاتهایی باید روی پارچه صورت بگیرد تا اینکه جوهر به خوبی در سطح پارچه قرار بگیرد که در زیر توضیح مختصری می دهم : برای پارچه ی پنبه ای از رنگ راکتیو و یا از پیگمنت به همراه بیندر استفاده میشود. برای رنگ راکتیو نیاز به شرایط […]

ادامه مطلب ←

برای چاپ  دیجیتال بروی پارچه به چه پارچه و موادی نیاز داریم ؛ به استثنای انتقال چاپ تصعید sublimation transfer printing، که در آن شما طرح را بر روی کاغذ چاپ و سپس تصویر چاپ بر روی پارچه پلی استر منتقل میشود، پارچه ی خام در چاپ دیجیتال بهتر است به نوعی از پوشش قبل فرآیند […]

ادامه مطلب ←

برای بررسی فناوری چاپ دیجیتال پارچه پنج قسمت اساسی باید مورد بررسی قرار گیرد: مکانیزم جوهر افشان مکانیزم چاپ دیجیتال جوهرهای مورد استفاده در چاپ منسوجات آماده سازی، شامل پیش و پس عملیات ها مدیریت رنگ  که در اینجا در مورد قسمت اول به یک معرفی مختصر این سیستم اکتفا میکنیم و قسمت های بعدی […]

ادامه مطلب ←