۱- دقت کنید که برق سر هد تامین شود. ۲- کابل سوکت های سر هد را کنترل نمایید که شل نشده باشد ۳- سیم کشی برق ورود ی به پاور هد را چک نمایید.

ادامه مطلب ←

ممکن است  Erorهای مختلف روی کامپیوتر بدهد یا قسمتهایی که آسیب زیاد دیده چاپ انجام ندهد یا چاپ را بصورت شطرنجی یا جابجا بزند.

ادامه مطلب ←

 علت وجود خطوط زیاد درکارچاپ شده روی فلکس و بنرچیست؟  استفاده کردن از مرکب نامناسب ، درست عمل نکردن سیستم هوای دستگاه، درست عمل نکردن رول بازکن ، ، ضعیف شدن موتور حرکت دهنده مدیا ، لاغر شدن پینچ رولر های می تواند از جمله دلایل ایجاد خطوط زیاد روی کار چاپی باشد.

ادامه مطلب ←