پیگمنت ها برای کلیه منسوجات قابل استفاده اند اما بیشتر برای پارچه های پنبه ای کاربرد دارند چند شرکت معتبر در این زمینه هستند که با فناوری های مختلف ماشین آلات و هد پرینتر و جوهرهای حاوی پیگمنت را خود طراحی کرده اند به گونه ای که نیاز به پیش عملیات وجود ندارد این شرکت […]

ادامه مطلب ←