برای ابریشم، پشم و نایلون با رنگ های اسیدی به دلیل وجود گروه های آمینه در این الیاف باید از pH مناسب برای اتصال رنگ به الیاف اطمینان حاصل بشه به همین دلیل از نسخه ی زیر برای پیش عملیات استفاده میشود: Sodium alginate solution 250 g (used with silk substrates) Guar thickener solution 50 […]

ادامه مطلب ←

 دستورالعمل برای پد کردن این مواد بروی پنبه به عبارت زیر است: Sodium alginate solution 250 g Urea 100 g Ludigol® (BASF AG) 25 g Sodium bicarbonate 25 g Water to 1000 g پس از پد، پارچه (زیر ۱۲۰ درجه سانتی گراد) خشک شده و چاپ با جوهر راکتیو صورت میگیرد. https://goo.gl/dAsQG1

ادامه مطلب ←

برای استفاده از پارچه های گوناگون یک پیش عملیاتهایی باید روی پارچه صورت بگیرد تا اینکه جوهر به خوبی در سطح پارچه قرار بگیرد که در زیر توضیح مختصری می دهم : برای پارچه ی پنبه ای از رنگ راکتیو و یا از پیگمنت به همراه بیندر استفاده میشود. برای رنگ راکتیو نیاز به شرایط […]

ادامه مطلب ←