۱- پمپ هوا ،مگنت هوا و سابتانک هوا را چک کنید ۲-  اتصالات شیلنگ هوا را در مسیر کنترل نمایید ۳- سابتانک مرکب را چک کنید که هوا خارج نشود.

ادامه مطلب ←

باعث می شود پرچ دستگاه عمل نکند و همچنین ممکن است به مگنت هوا آسیب برسد.

ادامه مطلب ←