برای تکمیل پارچه چاپ دیجیتال میتوان از دو روش wet posttreatment و dry posttreatment استفاده نمود. برای جوهرهایی که عملیات wet posttreatment نیاز دارند (مانند جوهرهای اسیدی و راکتیو) مراحل چندگانه بخار زنی، شستشو و خشک کردن نیاز است. برای کارهایی که جوهر آن نیاز به dry posttreatment دارند (مانند جوهرهای چیگمنت و دیسپرس) تنها […]

ادامه مطلب ←