در چاپ دیجیتال پلی استر دو روش عمده وجود دارد که عبارتند از Direct to Fabric  و  Dye Sub که در اولی پارچه به صورت مستقیم توسط پرینتر به زیر چاپ رنگ دیسپرس میرود و در دومی که  بر اساس میشود. برای روش چاپ مستقیم نیاز به یک پیش عملیات با استفاده از قوام دهنده […]

ادامه مطلب ←