وقتی روی کارتان دانه های سفید رنگ وجود دارد ۵ احتمال می توان داد که نسبت به رفع این مشکلات اقدام فرمائید. ۱- استفاده از جوهر نامناسب است که با تعویض جوهر این مشکل برطرف می گردد ۲-استفاده از سالونت نامناسب ۳- نفوذ سالونت در داخل نازل هد ها هنگام کپ کردن هدها ۴-آغشته بودند […]

ادامه مطلب ←