زمانی که شما چاپ زیادی انجام می‌دهید، مخصوصا اسنادی که دارای چندین صفحه هستند، سرعت چاپ یک عامل مهم و تاثیرگذار در تصمیم‌گیری شما برای خرید خواهد بود. سرعت چاپ پرینتر با واحد صفحه در دقیقه (PPM) اندازه‌گیری می‌شود. پرینترها دارای سرعت‌های متفاوتی در چاپ صفحه متنی با صفحه دارای تصاویر هستند، اما شما فقط […]

ادامه مطلب ←

صفحه‌ای: چاپگری که متن یک صفحه را بصورت یکجا چاپ می‌کند. حرارتی: چاپگری که با ایجاد گرما روی کاغذهای مخصوص متن مورد نظر را چاپ می‌کند. https://goo.gl/aiSCnE

ادامه مطلب ←