اطلاعات

شما هم اکنون در شاخه:

لوازم جانبی کامپیوتر

هستید.
لوازم جانبی کامپیوتر

دستگاه جانبی یا دستگاه جنبی دستگاهی است که به رایانه وصل شده و ظرفیت و کاربری آن را بالا می‌برد، اما قطعه اصلی رایانه به حساب نمی‌آید. دستگاه‌های جانبی می‌توانند به وسیلهٔ کابل یا بدون کابل (مثلاً از طریق فروسرخ یا امواج رادیویی) به رایانه متصل شوند. ابزار ذخیره‌سازی داده‌ها نمایشگر چاپگر اسکنر وب‌بین (وب‌کم) بلندگو دوربین دیجیتال


زیرشاخه ها
لوازم جانبی کامپیوترهیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.