دستگاه کپی، فکس و اسکنر 

20 محصول وجود دارد.

تاریخچه ی دستگاه کپی دستگاه فتوکپی که بانام دستگاه کپی یا چاپ است ماشینی است که کاغذ عمل رونوشت یانسخه برداری رااز اسناد یا عکس ها بطور سریع انجام می دهد.بیشتر دستگاه کپی از فناوری استفاده می کنند که زیراکس نامیده شده است. وفرآیند خشک با استفاده از گرما انجام می شود.دستگاه کپی ها می توانند همچنین از فناوری هایی نظیر کارتریج جوهر افشان استفاده کن...

بیشتر
نمایش 1 - 12 از 20 قلم کالا