دستگاه کپی، فکس و اسکنر

تاریخچه ی دستگاه کپی دستگاه فتوکپی که بانام دستگاه کپی یا چاپ است ماشینی است که کاغذ عمل رونوشت یانسخه برداری رااز اسناد یا عکس ها بطور سریع انجام می دهد.بیشتر دستگاه کپی از فناوری استفاده می کنند که زیراکس نامیده شده است. وفرآیند خشک با استفاده از گرما انجام می شود.دستگاه کپی ها می توانند همچنین از فناوری هایی نظیر کارتریج جوهر افشان استفاده کن...

تاریخچه ی دستگاه کپی دستگاه فتوکپی که بانام دستگاه کپی یا چاپ است ماشینی است که کاغذ عمل رونوشت یانسخه برداری رااز اسناد یا عکس ها بطور سریع انجام می دهد.بیشتر دستگاه کپی از فناوری استفاده می کنند که زیراکس نامیده شده است. وفرآیند خشک با استفاده از گرما انجام می شود.دستگاه کپی ها می توانند همچنین از فناوری هایی نظیر کارتریج جوهر افشان استفاده کنند اما زیراکس برای کپی اداری استاندارد است. دستگاه کپی توسط زیراکس در سال 1959 معرفی شدند. فتوکپی بطئر وسیعی در کسب و کار,آموزش و اداری به کار می روند .بسیاری از پیش بینی ها حاکی از آن است که دستگاههای کپی به تدریج منسوخ شده ان چون اسناد دیجیتالی افزایش می یابند. اولین دستگاه کپی برای ادارات توسط جیمز وات در سال 1779 اختراع شده بود و بر انتقال فیزیکی میزانی جوهر به صورت فرمول بندی شده متکی بود.سیستم وی موفقیت تجاری داشت برای بیش از یک قرن مورد استفاده بود همه ما احتمالا می دانیم که دستگاه کپی چیست و شاید ساده ترین تعریفی که اکثرا می دهند این است که دستگاهی است که با استفاده از آن می توان از برگه ها ,اسناد و ...رونوشت گرفت.همین کاربرد ةاهرا کوچک آن را بسیار مهم است به طوری که می توان آن را از وزارتخانه ای در پایتخت تا روستایی دور افتاده بیابید.اساس فرآیند دستگاه کپی به این صورت است که ابتدا بر روی غلتک نواری یا استوانه درام یکبار الکتریسیته یکنواخت ساکن 600تا 700ولتی توزیع می شود.سطح غلتک با هادی های نور آلی با بار منفی پوشیده شده اند.در این دستگاه از نور بهره برده می شود وبه همین دلیل است که به آن دستگاه فتوکپی هم گفته می شود.باریکه نور شدیدی از کاغذ که روی شیشه دستگاه کپی قرار داده شده عبور کرده.قسمت های سفید کاغذ نور را منعکس کرده و هنگامی که به نور منعکس شده به سطح درام برخورد کرده آن سطح بادار درام خنثی می شود و سطوح تیره یا همان متن یا تصاویر نور را جذب می کنند و نواحی با بار منفی روی درام باقی می ماند.پودر سیاه رنگ بسیار ظریفی به نام تونر در دستگاه کپی وجود دارد که با بار مثبت شارژ شده اند به بارهای منفی که روی درام باقی مانده اند می چسبند.جایی که کاغذ سیاه است بر روی درام الکتریسیته ایجاد می کند اما جایی که سفید است ایجاد نمی کند و یک تصویر بر روی آن شکل می گیرد .سطح کاغذ با الکتریسیته ساکن منفی شارژ میشود و تونر بادار مثبت از سطح درام به سطح کاغذ جذب می شود

بیشتر

دستگاه کپی، فکس و اسکنر 

20 محصول وجود دارد.

زیرشاخه‎ها

در هر صفحه
0 دیدگاه

تک کاره:  اسکن scan نوع اتصال :Hi –Speed USB2.0  1 دقت اسکنDPI:9600*4800 تلفن تماس 88944922-021

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تک کاره:  اسکن scan نوع اتصال :Hi –Speed USB2.0  1 دقت اسکنDPI:9600*4800 تلفن تماس 88944922-021

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تک کاره:  اسکن scan نوع اتصال :Hi –Speed USB2.0  1 دقت اسکن  DPI  : 600*600 تلفن تماس 88944922-021

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تک کاره:  اسکن scan نوع اتصال :Hi –Speed USB2.0  1 دقت اسکن  DPI  : 600*600 تلفن تماس 88944922-021

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تک کاره:  اسکن scan نوع اتصال :Hi –Speed USB2.0  1 دقت اسکن  DPI  : 600*600  تلفن تماس 88944922-021

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تک کاره:  اسکن scan نوع اتصال :Hi –Speed USB2.0  1 دقت اسکن  DPI:4800*2400 سازگار با سیستم عامل : (8,7,vista,xp) windows Mac OSX10.6.8,OSX Moun-tain Lion Or later  تلفن تماس 88944922-021

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تک کاره: اسکن scan نوع اتصال :Hi –Speed USB2.0 1 دقت اسکن DPI : 600*600  تلفن تماس 88944922-021

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تک کاره: اسکن scan نوع اتصال :  1Gigabit Ethernet: 1 Hi –Speed  USB: 2 red Hi-Speed USB:1 Hardware Integration USB :1 (HIP)Hi-Speed USB دقت اسکن DPI : 600*600  تلفن تماس 88944922-021

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تک کاره: اسکن scan نوع اتصال :Hi –Speed USB2.0 1 دقت اسکن DPI : 600*600  تلفن تماس 88944922-021

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تک کاره:  اسکن scan نوع اتصال :Hi –Speed USB2.0  1 دقت اسکن  DPI  : 4800*4800 سازگار با سیستم عامل : (8,7,vista,xp) windows Mac ,osx 10. 6 .8    osx lion, OSX Moun-tain Lion or later

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تک کاره: اسکن scan نوع اتصال :Hi –Speed USB2.0 1 دقت اسکن DPI : 9600*4800

مشاهده سریع
0 دیدگاه

تک کاره: اسکن scan نوع اتصال :Hi –Speed USB2.0 1 دقت اسکن DPI : 2400*2400

مشاهده سریع
نمایش 1 - 12 از 20 مورد

بالا